donderdag, 15 november 2012 07:32

Zwetsprijs voor Bram van Ojik (Groen Links)

Utrecht, 14 november 2012

Zwetsprijs voor Bram van Ojik
Jargonbrigade beoordeelt taalgebruik politici

Bram van Ojik (Groenlinks) mag zich volgens de Jargonbrigade van NJR de grootste zwetser van de Tweede Kamer noemen. Alexander Pechtold (D66) wist met zijn heldere verhaal de Jargonbrigade te overtuigen. Hij ging voor de derde keer naar huis met de Klaretaalprijs. De jonge brigadiers reiken deze prijs jaarlijks uit aan de politicus die zijn of haar boodschap het duidelijkst kan verwoorden en niet verzandt in onbegrijpelijk jargon. De inmiddels gevreesde Zwetsprijs is bestemd voor de politicus die op deze punten het slechtst scoort.

Voor de negende keer nam de Jargonbrigade gisteren en vandaag plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Met kladblokken in de hand wisten de brigadiers aardig wat uitspraken te noteren.

Aan het eind van de dag maakten de brigadiers de balans op en kwamen ze met het eindoordeel. "Bram van Ojik verdient de Zwetsprijs omdat hij enorm langdradig is. Daarnaast gebruikt hij veel afkortingen zoals AWBZ, Wmo, pgb", aldus de brigadier Joran Lemke (15), "ook zijn slechte uitspraak en lange zinnen maakten het voor ons onmogelijk om quotes op te schrijven." Een tip heeft de Jargonbrigade ook nog voor de politicus: "Als uw betogen net zo kort en krachtig zouden zijn als uw tweets, maakt u volgend jaar zeker kans op de Klaretaalprijs."

Pechtold wist voor de derde keer de Jargonbrigade te overtuigen met zijn klare taal. "Politiek is voor de jongeren vaak erg moeilijk te begrijpen maar Alexander Pechtold legt de begrippen en afkortingen op een duidelijke manier uit", verklaart Jargonbrigadier Yousra Chaabane (16). Volgens de Jargonbrigadier, Roberto Kist (17) die ook vorig jaar in de brigade zat, gebruikte de D66-voorman ook dit jaar weer humor: "Voor een historicus heeft u een bijzonder slecht korte termijngeheugen." Pechtold ging in 2011 en 2008 ook al met de Klaretaalprijs naar huis. Een unicum.

Zwetsprijs

De Jargonbrigade benadrukt dat de Zwetsprijs gezien moet worden als een aanmoedigingsprijs. Hiermee wil NJR de politiek toegankelijker maken voor jongeren en politici stimuleren om begrijpelijke taal te spreken. De brigadiers hebben geen politieke voorkeur en letten alleen op het taalgebruik. Ze hopen dat hun aanwezigheid in de Kamer politici bewust maakt van hun taalgebruik en leidt tot een helder debat. 

Onder andere Alexander Pechtold (2011 en 2008), Emile Roemer (2010), Mark Rutte (2009), Boris van der Ham (2004) en Femke Halsema (2006) mochten in voorgaande jaren de Klaretaalprijs al in ontvangst nemen. Aan de andere kant werden Sybrand Buma (2011), Stef Blok (2010), Agnes Kant (2009), Mariëtte Hamer (2008), Pieter van Geel (2007), Maxime Verhagen (2005 en 2003) en Bert Koenders (2004) eerder uitgeroepen tot de grootste zwetsers van de Tweede Kamer.

NJR

NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hen in de buurt tot aan de VN. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid. Bij NJR werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren.

Kijk ook op www.njr.nl

Gepubliceerd in Persberichten

PERSBERICHT

Utrecht, 22 september 2011

Zwetsprijs voor Sybrand van Haersma-Buma
Jargonbrigade beoordeelt taalgebruik politici


Sybrand van Haersma-Buma (CDA) mag zich volgens de Jargonbrigade van NJR de grootste zwetser van de Tweede Kamer noemen. Alexander Pechtold (D66) wist met zijn heldere verhaal de Jargonbrigade te overtuigen. Hij ging naar huis met de Klaretaalprijs. De jonge brigadiers reiken deze prijs jaarlijks uit aan de politicus die zijn of haar boodschap het duidelijkst kan verwoorden en niet verzandt in onbegrijpelijk jargon. De inmiddels gevreesde Zwetsprijs is bestemd voor de politicus die op deze punten het slechtst scoort.

Voor de achtste keer nam de Jargonbrigade vandaag plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Met kladblokken in de hand wisten de brigadiers aardig wat uitspraken te noteren. Over het algemeen zagen de jongeren echter een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.

Aan het eind van de dag maakten de brigadiers de balans op. "Van Haersma-Buma heeft de Zwetsprijs dubbel en dwars verdiend", verklaarde Jargonbrigadier Charlotte Bouwman (18), "zijn zinnen waren soms zo lang dat het voor ons niet eens mogelijk was ze noteren. Zo wist hij de woorden kostenneutrale tegenbegroting, lastenverschuiving, lastenverhoging en lastenverzwaring in een onduidelijke zin te stoppen." Ook de versprekingen en het gegoochel met cijfers in zinnen, maakten het moeilijk om in de betogen van Van Haersma-Buma de rode draad vast te houden.

Pechtold wist daarentegen het debat begrijpelijk te maken. "De juiste inzet van humor, een goed te volgen tempo en taalgebruik dat jongeren aanspreekt, maken Alexander Pechtold de terechte winnaar van de Klaretaalprijs 2011." verklaart Jargonbrigadier Laura Tromp (18). "Hij wist humor te gebruiken om zijn boodschap kracht bij te zetten, bijvoorbeeld: De premier verkoopt Europa als Unilevertraan: het is goed voor je, maar het smaakt héél vies." De D66-voorman scoorde bij de Jargonbrigade ook hoge ogen door moeilijke begrippen, afkortingen en jargon uit te leggen of concreet te maken. Pechtold ging in 2008 ook al met de Klaretaalprijs naar huis. Het is nog niet eerder voorgekomen dat iemand deze prijs twee keer in ontvangst mocht nemen.

Zwetsprijs

De Jargonbrigade benadrukt dat de Zwetsprijs gezien moet worden als een aanmoedigingsprijs. Hiermee wil NJR de politiek toegankelijker maken voor jongeren en politici stimuleren om begrijpelijke taal te spreken. De brigadiers hebben geen politieke voorkeur en letten alleen op het taalgebruik. Ze hopen dat hun aanwezigheid in de Kamer politici bewust maakt van hun taalgebruik en leidt tot een helder debat.

Onder andere Emile Roemer (2010), Mark Rutte (2009), Alexander Pechtold (2008), Boris van der Ham (2004) en Femke Halsema (2006) mochten in voorgaande jaren de Klaretaalprijs al in ontvangst nemen. Aan de andere kant werden Stef Blok (2010), Agnes Kant (2009), Mariëtte Hamer (2008), Pieter van Geel (2007), Maxime Verhagen (2005 en 2003) en Bert Koenders (2004) eerder uitgeroepen tot de grootste zwetsers van de Tweede Kamer.

Gepubliceerd in Persberichten
zondag, 06 maart 2011 20:11

Jargonbrigade

Elk jaar worden de leden van de Tweede Kamer onder de loep genomen door de Jargonbrigade. Zij reiken tijdens de Algemene Beschouwingen de Klare Taalprijs uit aan de politicus die zijn of haar boodschap het duidelijkst kan verwoorden en niet verzandt in onbegrijpelijk jargon. De inmiddels gevreesde Zwetsprijs is bestemd voor de politicus die op deze punten juist het slechts scoort. 


Jargonbrigade 2013
Vorig jaar mocht Diederik Samsom (PvdA) de Klare Taalprijs in ontvangst nemen omdat hij met zijn heldere taal de jargonbrigade wist te overtuigen. De grootste zwetser van de Tweede Kamer was Halbe Zijlstra. 

Al sinds 2002 neemt de Jargonbrigade tijdens de Algemene Beschouwingen (de twee dagen na Prinsjesdag) plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Met pennen en kladblokken in de aanslag noteren zij alle opvallende uitspraken. Aan het eind van de dag maken de brigadiers de balans op en komen ze met het eindoordeel.

Zwetsprijs

De Jargonbrigade benadrukt dat de Zwetsprijs gezien moet worden als een aanmoedigingsprijs. Hiermee wil NJR de politiek toegankelijker maken voor jongeren en politici stimuleren om begrijpelijke taal te spreken. De brigadiers hebben geen politieke voorkeur en letten alleen op het taalgebruik. Ze hopen dat hun aanwezigheid in de Kamer politici hiervan bewust maken en dat het leidt tot een helder debat.

Klik hier (Wikipedia) voor de winnaars en verliezers van voorgaande jaren.

Gepubliceerd in Informatie