Effectief vergaderen

Zijn jullie vergaderingen vaak saai, lang, ongestructureerd en bovendien besluiteloos? Na deze training weet je hoe je vergaderingen goed voorbereidt, wat ieders rollen zijn en houd je rekening met de groepsdynamiek die tijdens een vergadering ontstaat. Bovendien lopen vergaderingen voortaan gestructureerd en worden er concrete besluiten genomen.