JV_header

Jongerenvertegenwoordigers

Jongerenvertegenwoordigers vormen de schakel tussen jongeren en (politieke) instanties. Zij gaan op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken ze vervolgens met onder andere beleidsmakers. NJR begeleidt en adviseert jongerenvertegenwoordigers zodat zij de stem van Nederlandse jongeren kunnen laten horen.

Er zijn acht jongerenvertegenwoordigers actief op vier verschillende gebieden, namelijk de Verenigde Naties, Duurzame Ontwikkeling, UNESCO en Europese Zaken. Jongerenvertegenwoordigers worden ondersteund door de NJR Werkgroepen bij het opzetten van acties, geven van gastlessen en uitdenken van ideeën en speerpunten.

De eerste jongere die als lid van de Nederlandse regeringsdelegatie een bezoek bracht aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was Koningin Beatrix. Zij was nog niet officieel Jongerenvertegenwoordiger. Zij was daar vooral als voorbereiding op haar latere functie en kon niet spreken namens andere jongeren. Sinds de jaren zeventig kan dat wel. Vanaf toen werden gekozen jongeren opgenomen in de regeringsdelegaties, die als volwaardig lid behandeld worden en kunnen handelen.

Wil je weten wat jongerenvertegenwoordigers allemaal doen in een doorsnee week? Kijk dan op de website van de Jongerenvertegenwoordigers!