Jargonbrigade-def

Jargonbrigade

Elk jaar worden de leden van de Tweede Kamer onder de loep genomen door de Jargonbrigade. Zij reiken tijdens de Algemene Beschouwingen de Klare Taalprijs uit aan de politicus die zijn of haar boodschap het duidelijkst kan verwoorden en niet verzandt in onbegrijpelijk jargon. De inmiddels gevreesde Zwetsprijs is bestemd voor de politicus die op deze punten juist het slechts scoort. 


Jargonbrigade 2013
Vorig jaar mocht Diederik Samsom (PvdA) de Klare Taalprijs in ontvangst nemen omdat hij met zijn heldere taal de jargonbrigade wist te overtuigen. De grootste zwetser van de Tweede Kamer was Halbe Zijlstra. 

Al sinds 2002 neemt de Jargonbrigade tijdens de Algemene Beschouwingen (de twee dagen na Prinsjesdag) plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Met pennen en kladblokken in de aanslag noteren zij alle opvallende uitspraken. Aan het eind van de dag maken de brigadiers de balans op en komen ze met het eindoordeel.

Zwetsprijs

De Jargonbrigade benadrukt dat de Zwetsprijs gezien moet worden als een aanmoedigingsprijs. Hiermee wil NJR de politiek toegankelijker maken voor jongeren en politici stimuleren om begrijpelijke taal te spreken. De brigadiers hebben geen politieke voorkeur en letten alleen op het taalgebruik. Ze hopen dat hun aanwezigheid in de Kamer politici hiervan bewust maken en dat het leidt tot een helder debat.

Klik hier (Wikipedia) voor de winnaars en verliezers van voorgaande jaren.