Overtuigend debatteren

Kinderen en jongeren hebben volgens het kinderrechtenverdrag speciale rechten. Een belangrijk recht is dat kinderen en jongeren een eigen mening mogen hebben en geven. Wil jij ook jouw stem laten horen? En andere van
jouw mening overtuigen? Met deze training leer je alle tools om goed te kunnen presenteren en te debatteren.