Disclaimer

NJR is de koepelorganisatie voor landelijke jongerenorganisaties. NJR en zijn lidorganisaties vinden dat alle jongeren hun kracht moeten kunnen leren kennen, ontwikkelen en inzetten voor zichzelf en anderen.

Specifieke standpunten die door NJR worden uitgedragen reflecteren echter niet noodzakelijk de mening van elke individuele lidorganisatie.