19-02-2013 ThePostOnline: 'Geen 50plus zonder 50min'

Ouderen hebben er genoeg van: "slot op de pot, geen euro meer mijn portemonnee uit". En dus is 50PLUS booming. Als je naar de peilingen kijkt, zou je bijna vergeten dat Nederland ook een aanzienlijk aantal 50MIN'ers kent. Generaties die het land draaiende houden. De oudere kiezer gaat er gemakkelijk aan voorbij dat een ouderedagvoorziening in stand wordt gehouden door jongeren en werkenden. Leggen we de crisis volledig bij jongeren neer, dan zijn ouderen daar uiteindelijk ook zelf de dupe van.

 

Jongeren betalen

Er zijn een aantal belangrijke (oudedag)voorzieningen die door de nog werkende, jonge generaties worden betaald via belastingen. De AOW en de AWBZ als belangrijkste voorbeelden. Werkloosheid is onder jongeren structureel al twee keer groter dan onder ouderen. Hoe zwaarder de rekening die straks door 50PLUS eenzijdig bij 50MIN wordt neergelegd, hoe hoger die werkloosheid op zal lopen. Hogere werkloosheid leidt automatisch tot een groter gat tussen betaalde premies en de financiering van voorzieningen als de AOW en de AWBZ. Iets waar je die betrouwbaar en aimabel ogende Henk Krol niet snel over zult horen.

Betrouwbaar als de rundvlees-hamburgers van de Lidl

De woorden en beloftes van Henk Krol zijn de laatste tijd net zo betrouwbaar als de rundvlees-hamburgers van de Lidl. Zeker, met de voorstellen van 50PLUS stroomt het geld in eerste instantie rijkelijk de bodemloze Benidormse put in. Maar de illusie dat de politiek extra geld kan vrijmaken van ouderen zonder complicaties is, net als Henk Krols beweringen over de koopkrachtplaatjes van het CPB, gebakken lucht. De economische klap die zo'n scheve verdeling tussen 50Plus en 50Min zal opleveren, zal al snel dat extra geld in de Benidormse put laten verdampen door inflatie. Dan is 50PLUS relatief nog wat rijker dan 50MIN, maar heeft ook 50PLUS netto ingeleverd.

Blote billen in Benidorm

Uiteindelijk is heel Nederland er slachtoffer van als een generatie nu zelfzuchtig de schatkist leeggraait. NJR roept ouderen dan ook op om verder te kijken dan hun eigen portemonnee en te stemmen voor een politieke partij met een visie voor zowel 50Plus als 50Min. De crisis lossen we op door samen evenveel in te leveren. Jongeren wat meer betalen voor studeren, ouderen een dagje minder met hun blote billen in Benidorm. De rekening van de crisis is van ons allemaal.

Marcel René Bamberg is voorzitter van NJR, de koepel van jongerenorganisaties in Nederland

Laatste Tweets NJR