Uit onderzoek van NJR blijkt dat slechts 10% van de jongeren negatief is over de kwaliteit van Europese besluitvorming. Bijna 40% van de jongeren geeft aan niet te weten of het Europees Parlement goed werk verricht. Een meerderheid (68%) vindt dat zij (zeer) weinig op school leert over invloed hebben op Europese politiek. Deze resultaten komen uit het NJR panelonderzoek ‘Invloed hebben’. “Nederlandse jongeren leren bijna niets over Europese besluitvorming, terwijl die beslissingen bepalend zijn voor de komende generaties, zo ook de beslissing rond Griekenland van vandaag. Wij spreken jaarlijks duizenden jongeren, zij geven zelf aan weinig te weten en meer te willen leren over de Europese politiek. Het wordt tijd dat de Overheid hier iets mee gaat doen!”, aldus Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken, Sjoukje van Oosterhout.

Aan het NJR Panelonderzoek, met als hoofdvraag in welke mate jongeren politiek sensitief zijn, deden 833 jongeren mee.

Te weinig aandacht in het onderwijs voor politiek
Jongeren geven aan dat er in het onderwijs te weinig aandacht wordt besteed aan politiek. Op de vraag ‘Vind je dat je op school genoeg leert over politiek? Geef een rapportcijfer’, geven jongeren hun school gemiddeld een 6,3. Scholen leren jongeren (zeer) weinig over hoe ze invloed kunnen hebben op gemeentepolitiek (53%), landelijke politiek (52%) en Europese politiek (68%).

Waardering voor de rol van politiek
Jongeren hebben over het algemeen wel een redelijk tot groot vertrouwen in politieke besluitvorming. Voor de gemeenteraad is slechts 11% negatief over de wijze waarop de gemeenteraad over zaken beslist, voor de Tweede Kamer is dat 17%. Het grote percentage dat niet kan oordelen over of het Europees Parlement goed over zaken beslist (39%) is opmerkelijk vergeleken met de Gemeenteraad (18%) en de Tweede Kamer (14%).

Optimistisch over eigen invloed
Als jongeren worden gevraagd naar hoeveel invloed zij kunnen hebben op politieke besluitvorming, dan zijn zij daar optimistisch over, maar zij beseffen tegelijkertijd dat de invloed van een individu beperkt is. Hoe hoger het politieke niveau, hoe kleiner de invloed wordt ingeschat. Bij de gemeenteraad denkt een derde weinig invloed te hebben, bij de Tweede Kamer is dat meer dan de helft en bij EU en VN is dat twee derde.

Politieke sensitiviteit
Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren, zo blijkt uit het onderzoek, is wel degelijk politiek sensitief; zij hebben de basiskennis in huis over de rol van politiek binnen hun dagelijks leven. Daarbij kennen ze de actiemiddelen die ze kunnen gebruiken om de politiek te beïnvloeden als er beslissingen genomen worden die hun belangen aantasten.

NJR Panel en Europa in de Klas
NJR vraagt regelmatig de mening van het NJR panel, een dwarsdoorsnede van de Nederlandse jongeren. De onderzoeken geven suggesties voor alternatief en beter beleid. De onderzoeksresultaten van het panelonderzoek ‘Invloed hebben’, dat in samenwerking met het ministerie van VWS en de Europese Commissie is uitgevoerd, zijn te downloaden via www.njr.nl/njrpanel. Meer informatie over het initiatief ‘Europa in de Klas’ van Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken Sjoukje van Oosterhout en Tibbe van den Nieuwenhuijzen, is te vinden via http://www.jongerenvertegenwoordigers.nl/europese_zaken/europa_in_de_klas

 

Voor meer informatie over het NJR Panelonderzoek 'Invloed hebben' kun je contact opnemen met Linda Janmaat via 030-2303575 of  lindajanmaat@njr.nl .

Posted
AuthorNJR