Nacht van de VN zal op 23 oktober twee nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigers voortbrengen

Van 14 t/m 23 oktober strijden vier finalisten voor twee functies van VN-jongerenvertegenwoordiger. Aileen van Leeuwen (21) en Sahar Afzal (18) gaan ervoor om jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN te worden. De winnaar mag volgend najaar speechen tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Voor de functie van jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling nemen Max van Deursen (19) en Ramon Bril (24) het tegen elkaar op. De winnaar in deze strijd reist dit najaar al naar Parijs om jongerengeluid bij de VN-Klimaattop te laten horen. Tijdens de Nacht van de VN, op 23 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, vindt de ontknoping van de verkiezing plaats.

De finalisten zullen van 14 t/m 23 oktober campagne voeren voor zichzelf. In die periode kunnen alle Nederlandse jongeren stemmen op de jongerenvertegenwoordigers van hun voorkeur. De uiteindelijke winnaars – de kandidaten die de meeste stemmen weten te verzamelen voor zijn of haar functie- worden bekend gemaakt tijdens de Nacht van de VN op 23 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De winnaars mogen zich samen met hun senior-collega twee jaar in gaan zetten als schakel tussen jongeren in Nederland en (politieke) instanties.

Stemmen
Van woensdag 14 oktober 09.00 uur tot vrijdag 23 oktober 21:00 uur kan er gestemd worden per sms en via email op de website www.jongerenvertegenwoordigers.nl/stemmen. Sms-stemmen kan via het nummer 5040,  met de naam van de kandidaten als keyword (Aileen of Sahar en Max of Ramon). Tijdens het evenement de Nacht van de VN kan er van 18:45 uur tot 21.00 uur ook gestemd worden met stembiljetten, die worden uitgereikt aan bezoekers van het evenement. Iedere bezoeker ontvangt één stembiljet. Deze stembiljetten tellen dubbel. De kandidaat per functie met de meeste stemmen (per sms, email en dubbel tellende stembiljetten) wint de verkiezing en is de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger AVVN of Duurzame Ontwikkeling.

Kandidaten Algemene Vergadering van de VN: vluchtelingen versus gelijkheid
De jonge meiden die het tot de finale geschopt hebben zijn erg aan elkaar gewaagd, maar kiezen allebei een eigen invalshoek om zich hard voor te maken. Zo kiest Aileen voor het actuele thema vluchtelingen. “De verhalen die deze mensen vertellen zijn huiveringwekkend, maar getuigen ook van moed en hoop. Nederlanders maken zich zorgen over de gevolgen van hun komst, en vrezen voor hun eigen welvaart en veiligheid. Ik wil jongeren die opgegroeid zijn in Nederland en gevluchte jongeren samenbrengen om te werken aan een mooie toekomst voor iedereen”.

Haar opponent Sahar staat voor gelijke kansen voor alle jonge mensen in Nederland: “Mijn moment is nu. Ik geloof in een veilige toekomst voor iedereen, want iedereen heeft recht op gelijke kansen en daar wil ik mij hard voor maken. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, ik geloof erin dat alle jongeren recht hebben om te zijn wie ze zijn. Man of vrouw, gay of hetero, atheïst of gelovig, vluchteling of niet”.

Kandidaten Duurzame Ontwikkeling: jeugdwerelddoelen versus nieuwe aanpak milieuproblematiek
De jonge, maar ervaren jongens die voor de functie van jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling strijden, hebben allebei een achtergrond die aansluit bij de thema’s die in hun functie aan bod zullen komen. Max: “Als kandidaat voor de leukste jongerenfunctie wil ik de VN dichterbij jongeren brengen. Ik wil de VN-klimaattop wakker schudden door 17 jeugdwerelddoelen te presenteren. Een lijst van noodzakelijke acties, opgesteld met zoveel mogelijk jongeren. Een bottom-up benadering voor een zaak die ons allemaal aangaat”.

Ramon vindt dat we vooral vooruit moeten kijken: “De huidige milieuproblematiek wordt verergerd door de oplossingen. Winst gedreven motivaties en politiek spel verwaarlozen onze wereld. Jongeren vertegenwoordigen is ook kijken naar de toekomst. We moeten
vóóruit, naar échte oplossingen. Het is tijd voor heldere, eerlijke kritiek, want jongeren durven het te zeggen”.

Jongerenvertegenwoordigers naar de VN
Jongerenvertegenwoordigers vormen de schakel tussen jongeren en (politieke) instanties. Zij gaan op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken ze vervolgens met onder andere beleidsmakers en zelfs de Verenigde Naties in New York. Een jongerenvertegenwoordiger wordt middels een publieke verkiezing aangesteld voor twee jaar. Jongerenvertegenwoordigers werken in koppels en met een junior-senior systeem. De nieuw verkozen jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN zal gaan samenwerken met de 25-jarige Saya Abdullah, die al een jaar actief is als VN-jongerenvertegenwoordiger. En de nieuw verkozen jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling zal gaan samenwerken met de 23-jarige Soscha de la Fuente. Naast de bovengenoemde functies zijn er ook twee jongerenvertegenwoordigers naar UNESCO en twee jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken.

Nacht van de VN
De Nacht van de VN vindt plaats op 23 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Hier kun jij je onderdompelen in de wereld van de VN. Hoe is het om te werken voor de VN? Wat betekenen de nieuwe Werelddoelen, die zojuist bij de VN zijn aangenomen, voor ons? Wat kan en moet de VN doen aan de vluchtelingencrisis? Aanwezig zijn onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, ASN Bank, UNHCR, Oneworld en Plan Nederland. Voor meer informatie: www.nachtvandevn.nl

Organisatie
De VN-jongerenvertegenwoordigers verkiezing wordt georganiseerd door NJR in samenwerking met onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken, het vfonds, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Metro en Fullmoon Interactive. 

Kijk voor meer informatie op www.jongerenvertegenwoordigers.nl 

Neem voor meer informatie over de verkiezing, of voor foto's of contactgegevens van de kandidaten contact op met Linda Janmaat via lindajanmaat@njr.nl of 030-2303575

Posted
AuthorNJR