Voorlichting bereikt onvoldoende jongeren: “Jongeren Taskforce Kindermishandeling vraagt jongeren of gemeenten naar hen luisteren”

De Jongeren Taskforce Kindermishandeling is het met de Kinderombudsman eens dat jongeren moeten meepraten over het beleid om kindermishandeling aan te pakken. Het onderzoek van de Kinderombudsman bevestigt dat voorlichting op scholen nog niet genoeg kinderen bereikt en meer door gemeenten gestimuleerd moet worden. Daarom gaat de Jongeren Taskforce Kindermishandeling jongeren vragen of voorlichting over kindermishandeling wel bij hen aankomt. 

Om kindermishandeling effectief aan te pakken, moeten overheden en organisaties jongeren in die aanpak betrekken. Dit is één van de hoofdaanbevelingen in het rapport dat Kinderombudsman Marc Dullaert vandaag presenteert. Slechts 14% van de gemeenten betrekt jongeren bij de beleidsvorming over kindermishandeling, terwijl jongeren een belangrijke bijdrage hebben, zoals blijkt uit een initiatief als de Jongerentaskforce Kindermishandeling. De jongeren in deze taskforce maken zich bij uitstek sterk voor de samenwerking met jongeren in de oplossing van kindermishandeling en de ondersteuning die jonge slachtoffers geboden moet worden. 

“Deze oproep van de kinderombudsman bevestigt waar wij de afgelopen maanden namens jongeren ook al voor strijden”, vertelt Jongerentaskforcelid Ewout Boesaard. “dat jongeren moeten worden betrokken in het maken van beleid en vinden van oplossingen waar zij direct of indirect mee te maken krijgen”. Het is volgens de taskforce juist het unieke perspectief en de frisse blik van jongeren die de strijd tegen kindermishandeling naar een nieuw niveau kan tillen. “Of het gaat om de kennis van een jonge ervaringsdeskundige of om de jonge student die niet wil wachten tot zijn diploma om een verschil te kunnen maken. Of misschien gaat het gewoonweg om de jongere die zich er sterk voor wil maken, dat ooit niemand nog slachtoffer wordt van kindermishandeling.” 

Dat er landelijk al de interesse is om met jongeren samen te werken, heeft de taskforce al vaak gemerkt. Maar nu ook graag lokaal. “We zitten naast met jongeren zelf, ook vaak met leraren en onderwijsinstellingen om tafel. Met hen zijn we in gesprek over hoe in het onderwijs betere signalering en voorlichting voor kinderen ook echt gerealiseerd kan worden', licht taskforcelid Ewout toe. Ook vanuit beleidsmakers is er interesse in de oplossingen en visie van jongeren op dit probleem. Recent nog zijn meerdere leden van de Jongerentaskforce aangeschoven bij Minister Opstelten en Staatssecretarissen Van Rijn en Dekker. “Daarom is het zo belangrijk dat de aanbevelingen uit dit rapport van de Kinderombudsman worden meegenomen, dat de interesse ook echt omgezet gaat worden in het meer betrekken van jongeren.” 

Jongeren Taskforce Kindermishandeling

De Jongeren Taskforce Kindermishandeling bestaat uit gedreven jongeren die zelf, of door middel van studie, belangstelling of werk, ervaring hebben met kindermishandeling. Door de stem van jongeren te laten horen bij beleidsmakers, belangenorganisaties, scholen en andere relevante partners, zorgen zij dat de strijd tegen kindermishandeling samen met jongeren gevoerd kan worden. De taskforce is een initiatief van Augeo en wordt in samenwerking met NJR uitgevoerd.

Voor meer informatie en voor contact met de taskforce-leden;

Jasper Witte, bestuurslid Publiciteit NJR, tel. 06-24501187, mail jasperwitte@njr.nl

Posted
AuthorNJR