Ook jij kunt wat doen tegen kindermishandeling! 

Verwaarlozing. Mishandeling. Misbruik. Ook in Nederland wordt dit kinderen aangedaan: jaarlijks hebben ruim 118.000 kinderen hier mee te maken. Veel organisaties en hulpverleners doen hun uiterste best om dit aantal te verlagen, maar er moet nog heel veel gebeuren. Hoewel bij kindermishandeling altijd kinderen betrokken zijn, wordt er nog veel te weinig naar jongeren zelf geluisterd. Daar moet iets in veranderen. Daar kán iets in veranderen! 

Om dat te verbeteren en om de stem van jongeren sterker te laten horen, is vorig jaar de ‘Jongerentaskforce Kindermishandeling’ opgericht. Wij hebben gesproken in de Tweede Kamer, hebben onderzoek gedaan naar de meningen van jongeren, hebben onze ervaringen gedeeld met professionals, en zijn op bezoek geweest bij scholen. Dit en nog meer hebben we gedaan met één doel voor ogen: de stem van jongeren laten horen. 

Sommigen van ons gaan komend jaar een nieuwe uitdaging aan. Wij zijn daarom voor volgend jaar op zoek naar een aantal nieuwe leden om onze groep te versterken. Wil jij je actief inzetten om de stem van jongeren te laten horen, en ben jij enthousiast om kindermishandeling tegen te gaan? Ben jij tussen de 15 en 25 jaar, en durf jij te zeggen wat je er van vindt? Heb jij zelf of vanuit je omgeving ervaring met kindermishandeling, of ben jij op een andere wijze betrokken bij het onderwerp? Stuur dan nu jouw motivatie naar idee@jongerentaskforce.nl! Wij zijn heel benieuwd naar hoe jij de Jongerentaskforce kan versterken, en wat volgens jou het beste idee is voor komend jaar. 

Praktische begeleiding van de groep vindt plaats door een medewerker van Augeo, een organisatie die zich o.a. inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hij zal ook samen met ons de werving en selectie doen voor komend jaar, dit zal plaatsvinden in juli en augustus. Het nieuwe Taskforce jaar begint in september 2014, op de eerste bijeenkomst word je goed voorbereid op het jaar (o.a. kennismaking, training, taakverdeling). Gedurende het jaar zullen wij eens in de 5 á 6 weken centraal in het land bij elkaar komen, om plannen en afspraken te maken. Naast de groepsbijeenkomsten vinden ook andere activiteiten plaats, zoals voorbereidingen en gesprekken met jongeren/instanties. De totale tijdsbesteding bedraagt ongeveer 2 uur per week, reiskosten en dergelijke zullen worden vergoed. 

Groet en hopelijk tot volgend jaar! 

De Jongerentaskforce Kindermishandeling 

P.S. Ook voor vragen en opmerkingen zijn wij natuurlijk te bereiken via bovenstaand e-mail adres

Posted
AuthorNJR