Jilt van Schayik speecht vandaag voor de Algemene Vergadering van de VN

Jilt van Schayik, NJR-jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN, spreekt vandaag de Verenigde Naties toe in New York. ‘Youth participation’ is hierin zijn belangrijkste speerpunt. Op dit moment zijn er meer jongeren ter wereld dan ooit, 1,8 miljard om precies te zijn. Juist daarom zouden jongeren gehoord moeten worden en moeten ze betrokken worden bij politieke beslissingen. Jilt roept de VN nu dan ook op om verder te gaan dan enkel praten en jongeren echt de kans te geven om vorm te geven aan hun toekomst. Ook roept hij alle lidstaten op om jongerenvertegenwoordigers op te nemen in hun delegaties naar de Algemene Vergadering van volgend jaar. Naast zijn speech voor de Algemene Vergadering zal hij zich tijdens zijn verblijf in New York ook richten op andere VN-bijeenkomsten en evenementen.

De speech tijdens de Algemene Vergadering van de VN voor diverse wereldleiders is het hoogtepunt in de carrière van de Jongerenvertegenwoordiger naar de VN. Jilt zal een speech van 7 minuten geven, die ook in Nederland online live te volgen is. Daarnaast staat zijn agenda vol met andere bijeenkomsten, ontmoetingen met prominenten, waaronder met Ban Ki-Moon zelf, en onder andere een diner met de Nederlandse ambassadeur.

Jilt zal zijn speech houden in het licht van ‘de Post 2015 ontwikkelingsagenda’. In 2000 hebben de lidstaten van de VN afgesproken om vóór 2015 bepaalde doelen te hebben bereikt op het gebied van onder andere armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Nu, vlak voor het begin van 2015, wordt er al actief gepraat en onderhandeld over een nieuwe ontwikkelingsagenda na 2015. Jilt is van mening dat juist dit het moment is om jongeren actief te betrekken bij het vormgeven van deze agenda.

NJR begeleidt en adviseert jongerenvertegenwoordigers, zodat zij de stem van Nederlandse jongeren kunnen laten horen. Naast de jongerenvertegenwoordiger naar de VN, zijn er ook voor Europese Zaken, UNESCO en Duurzame Ontwikkeling vertegenwoordigers actief. Zij vormen de schakel tussen jongeren en (politieke) instanties. Jongerenvertegenwoordigers gaan op zoek naar de meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken ze vervolgens met onder andere beleidsmakers en de Verenigde Naties.

NJR
NJR is het netwerk van jongeren in Nederland die ertoe willen doen door te gaan voor wat hen ligt en daarmee anderen te raken. Bij NJR werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hun in de buurt tot aan de VN. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid. 

Posted
AuthorNJR