Jongerenprogramma Noord-Holland

IMG_8729.jpg
 
 

Jongerenprogramma Noord-Holland

In november hebben leerlingen van vier verschillende scholen in de provincie Noord-Holland - op vraag van de provincie - ideeën op het gebied van monumenten, openbaar vervoer en huisvesting bedacht. Om tot deze ideeën te komen moest er flink gebrainstormd worden! Eerst kregen de jongeren een korte toelichting op het vraagstuk door een inhoudelijk verantwoordelijke beleidsambtenaar, waarna de leerlingen de ambtenaar allerlei inhoudelijke vragen hebben gesteld.

Aan het eind van de middag presenteerden de leerlingen hun uitgewerkte ideeën aan de ambtenaren en Statenleden. De Statenleden vonden de ideeën interessant en vernieuwend. Één groep is geselecteerd om hun idee verder uit te werken! Het uitgewerkte plan wordt op maandag 12 december aan de Statenleden gepresenteerd. Alle andere ideeën worden uiteraard ook met de provincie gedeeld.