Jeugd GGZ

Hoe is de geestelijke gezondheidszorg in Nederland geregeld? Houdt deze genoeg rekening met de wensen en verlangens van jongeren? Tijdens dit project gaan wij met jonge ervaringsdeskundigen in gesprek over de zorg voor jongeren met (lichte) psychische problemen in Nederland. 

Dit doen wij niet zomaar. Tijdens een tweedaagse training leerden de jongeren eerst wat hun sterke punten zijn en hoe zij kunnen reflecteren op hun eigen ervaringen. 

Vervolgens deelden de jongeren hun verhalen en ervaringen met elkaar. Op basis van al deze verhalen is door de jongeren gezamenlijk richting worden gegeven aan wat er volgens hen nodig is om de professionele hulp voor jongeren met (lichte) psychische problemen te verbeteren. 

De resultaten uit de focusgroepsessies worden verwerkt in een advies. Hierin staan in elk geval de volgende punten centraal:

  • Stigma/taboe bestrijden door voorlichting en online platforms
  • Eigen wensen en grenzen: jongeren betrekken in hun eigen behandeling en toekomstplannen
  • Maatwerk en samenwerking om mogelijkheden te creëren binnen het onderwijs wanneer jongeren vastlopen vanwege psychische problemen
  • Begrip door vertrouwenspersonen in nazorg: ervaringsdeskundigen in wijkteams en laagdrempelige inloopfaciliteiten
  • Bestrijden van onwetendheid en onbegrip binnen het onderwijs over GGZ door informatie en voorlichting

De input uit het project wordt meegenomen als topic tijdens verschillende nationale en Europese vergaderingen, die plaats zullen vinden tijdens het Europees Voorzitterschap van Nederland begin 2016. De resultaten worden ook gepresenteerd op de EU Youth Conference die in april 2016 in Amsterdam plaats vindt.

Wil je meer informatie over dit project of wil je op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van het onderzoek? Neem dan contact op met projectleider Cilia Daemen.