EU-Jeugdconferentie


NJR organiseert vanuit Europees Voorzitterschap, een grote jongerenconferentie, de European Youth Conference met het thema ‘Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Ready for life, ready for society.’  Deze jeugdconferentie wordt samen met het ministerie van VWS georganiseerd. Ook zal NJR met het ministerie van VWS en NJi plaatsnemen in de Europese Stuurgroep voor de Gestructureerde Dialoog

Uiteraard moeten jongeren ook en plek krijgen om mee te praten over Europees beleid tijdens dit voorzitterschap. Dit gebeurt tijdens de EU Jeugdconferentie, die van 5 t/m 7 april plaats vindt in Amsterdam. Tijdens deze jeugdconferentie komen meer dan honderd jongeren en beleidsmakers uit alle lidstaten van de EU samen om te praten over Europees jeugdbeleid. Een mooie kans om echt invloed uit te oefenen op het Europese toneel!