Gestructureerde Dialoog

Vind je de dialoog tussen jongeren en beleidsmakers belangrijk? Wil je daar een bijdrage aan leveren in de vorm van een eigen project, maar ben je nog op zoek naar geld? Wil je weten hoe input vanuit jouw project meegenomen kan worden op Europees niveau?

Nederland, Slowakije en Malta trekken in 2016 en voorjaar 2017 het Europees voorzitterschap. Nederland bijt het spits af en organiseert van 4-7 april 2016 een grote jongerenconferentie: de European Youth Conference met het thema ‘Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Ready for life, ready for society.’ Kortgezegd gaat de conferentie dus over het betrekken van alle jongeren bij de samenleving.
 
In Key Action 3: Gestructureerde Dialoog van het subsidieprogramma Erasmus+ is dit thema ook belangrijk. Daarom organiseren Erasmus+ Jeugd en NJR op 10 maart een informatiemiddag voor geïnteresseerden over deze subsidiemogelijkheid. Tijdens de middag wordt uitgelegd wat deze Key Action precies inhoudt en wat voor aanvraag je hierin kunt doen. Ook vertelt de NJR wat zij en andere Europese jeugdraden en overheden doen om de stem van jongeren op Europees niveau te laten horen. Jouw dialoogproject kan daar aan bijdragen en je hoort deze middag hoe!
 
Tijdens de informatiemiddag is er daarnaast de mogelijkheid om andere organisaties te ontmoeten die al eerder een aanvraag hebben ingediend bij Erasmus+, of daar interesse in hebben. Een mooie kans om van elkaar te leren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan!
 
Meld je hier aan vóór 9 maart! 

 

December 9
Sync #5 Utrecht