UUT

UUT is een online platform voor en door jong Utrecht. Het platform licht uit wat jongeren belangrijk vinden in hun stad, faciliteert uitwisseling en is een plek voor tips en tricks.

UUT is ontstaan naar een vraag van Gemeente Utrecht.  Gemeente Utrecht wilde van jongeren input verzamelen over verschillende thema’s die de stad rijk is. In het verleden vergaarde Gemeente Utrecht informatie over deze thema’s door een groep van 150 jongeren te betalen voor hun mening. Dit had een ongewenst effect, namelijk dat jongeren sociaal gewenst gedrag gingen vertonen. De opbrengst van de output was hierdoor niet betrouwbaar.

“We hadden het gevoel dat we het doel volledig voorbijschoten. Je wilt echte feedback niet een kaartenbakje met 150 jongeren, dat is hol (Annelore Zielstra, Gemeente Utrecht).”

Gemeente Utrecht is terug naar de tekentafel gegaan en heeft gekeken naar de vraag: “wat is werkelijk participatie?”. Samen met NJR hebben zij gekozen voor een strategie met een horizontale impact. Dit betekent dat niet de gemeente, maar jongeren de agenda bepalen (bottom-up versus top-down). Daarnaast is het voor beide partijen van belang dat jongeren intrinsiek gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan het initiatief.

Middels overleg met jongeren en het centraal stellen van succesfactoren, zoals autonomie, competentie en verbinding, is UUT ontstaan.

Uitlichten
Jongeren kunnen middels UUT in woord en beeld uitlichten wat er voor hen toe doet in de stad. Dit betekent dat zij zelf op pad gaan met pen en/of camera om het gezicht achter betekenisvolle initiatieven vast te leggen. Op deze manier laten jongeren zien welke initiatieven en ervaringen zij waardevol vinden in Utrecht. De jongeren zijn de curators van de stad, zij bepalen welke onderwerpen op de agenda komen. De jongeren delen hun verhalen met anderen jonge Utrechters en laten zij zien welke initiatieven zij liefhebben. Gemeente Utrecht kan hierdoor meekijken over de schouders van jongeren en volgen wat er leeft onder deze doelgroep in Utrecht.

Uitwisseling
SYNC is een event dat elk kwartaal wordt georganiseerd door UUT. Tijdens deze events wordt uitwisseling en feedback rondom jongereninitiatieven in het sociale domein gefaciliteerd. SYNC biedt een podium waarop drie initiatieven per event in de gelegenheid worden gesteld om een vraag of probleemstelling aan het publiek voor te leggen. Dit publiek bestaat uit jongeren, professionals en jonge ambtenaren. Het publiek gaat tijdens deze creatieve brainstorm op zoek naar oplossingen voor de drie initiatieven. De brainstorm wordt begeleid door NJR Trainers. Aan het einde van de avond ontvangen initiatieven een boek met alle ideeën in de vorm van een feedback boek (zie foto feedbackboek). Op deze wijze faciliteert UUT-verbindingen, ideeën en oplossingen en helpen jongeren elkaar op lokaal niveau verder.

Tips en Tricks
Elke maand komt de UUT-familie bijeen op de zoldersessies. De zoldersessie is een plek waar nieuwe ideeën, toekomstige samenwerkingen en redactionele taken worden besproken. De zoldersessie is vooral een plek voor de UUT-familie. Een plek waar pizza wordt gegeten, verhalen worden uitgewisseld en verbinding wordt gefaciliteerd. Intrinsieke motivatie staat hier centraal en een bezoek van de gemeente is mogelijk, maar niet het uitgangspunt. De zoldersessie biedt de mogelijkheid aan de gemeente of andere externe partijen om vragen te stellen aan de jongeren (UUT-familie). Deze vragen kunnen betrekking hebben op beleid of het vergaren van ideeën en input. Middels verschillende werkvormen broeden we op de vraagstukken van gemeenten of andere externe partijen.  De zoldersessie is een vorm van gevraagd advies en biedt een klankbord op verschillende vraagstukken van de gemeente. De gemeente kan een verzoek indienen om een vraagstuk in te dienen bij de zoldersessie. Telefonisch wordt de vraag afgestemd met de projectleider van UUT. Samen wordt gekeken naar een passende werkvorm en een datum voor een bezoek.

Gemeente Utrecht wil naast gevraagd ook ongevraagd advies faciliteren voor jonge Utrechters. NJR heeft gekeken naar een werkvorm waarbij jongeren ongegeneerd kunnen vertellen over mooie en frustrerende ervaringen van de stad, dit resulteerde in de biechtstoel:

“De biechtstoel van UUT is altijd on the move. Je vindt hem op pleintjes, festivals en feestjes in Utrecht. Neem plaats en het woord is aan jou: biecht je liefde op voor je stad en vertel ook hoe het beter kan. Zo kunnen we de stad nóg mooier gaan maken.”

De factoren die UUT tot een succes maken
Het hart van UUT is de UUT-familie. Dit is een groep van veertig jongeren die vrijwillig schrijven en fotograferen over hun stad.  Het is een groep actieve en enthousiaste stadsverkenners. Zij zijn het gezicht van UUT en fungeren als doorgeefluik voor andere jongeren.  De UUT-familie is betrokken en actief, omdat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om mee te werken aan UUT. Dit wordt gestimuleerd doordat UUT jongeren verbindt, hen in de gelegenheid stelt om competenties te ontdekken en ontwikkelen, maar hun ook in de gelegenheid stelt om  eigen keuzes te mogen maken.
UUT is doelgroep specifiek ingericht en richt zich met de UUT-familie heel bewust op jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud. Deze groep weet al beter wat hun sterke punten zijn, zoeken verbinding met elkaar en de stad en bezitten een hogere mate van eigenaarschap, waardoor zij autonoom aan de slag kunnen. Nieuwe UUT leden worden door de hoofdredacteur klaargestoomd voor hun werk voor UUT. Tevens worden zij gekoppeld aan bestaande UUT leden (UUT-buddy’s) met wie zij samen op pad gaan. De keuzes om met UUT-buddy’s te werken komt voort uit de peer-to-peer methodiek. Deze positieve rolmodellen stimuleren en ondersteunen elkaar in hun werk en ontwikkeling.  Een andere succesfactor van UUT is dat zij jongeren ontmoeten en benaderen op de plaatsen waar zij van nature zijn, zoals online of op festivals.

UUT is een nieuwe vorm van jongerenparticipatie. Een vorm die intrinsieke motivatie centraal stelt en afwijkt van de klassieke vorm van een “jeugdraad”. Met als resultaat dat een groep jongeren op actieve en ludieke wijze zich in zet voor de stad op een manier die hun eigen is, namelijk dynamisch, actief en met heel veel plezier.

Interesse naar UUT? Neem dan contact op met fayelui@njr.nl

Posted
AuthorNJR