Sjoukje en Tibbe met eurocommissaris Navracsics                                              Copyright: René Verleg

Sjoukje en Tibbe met eurocommissaris Navracsics                                              Copyright: René Verleg

Begin april organiseerde NJR in samenwerking met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, red.) de EU Jeugdconferentie. Tijdens deze conferentie kwamen 200 jongeren en beleidsmakers uit heel Europa samen om met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag wat jongeren nodig hebben om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen in de huidige digitale en multiculturele samenleving. NJR professionals deed eerder verslag van de conferentie.

De jeugdconferentie in Amsterdam is onderdeel van een cyclus bestaande uit 3 jeugdconferenties. Tijdens de conferentie in Amsterdam hebben de deelnemers nagedacht over de uitdagingen voor jongeren om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de huidige samenleving. Het resultaat hiervan was een ‘guiding framework. In het najaar van 2016 zal de conferentie in Slowakije gaan over mogelijke oplossingen, en de conferentie in Malta in het voorjaar van 2017 zal gaan over de implementatie van deze oplossingen.

De uitkomsten van de conferentie in een notendop

Uitdagingen voor een inclusief Europa
Inclusie is een van de uitdagingen van deze tijd. De deelnemers van de conferentie identificeerden drie uitdagingen. Allereerst lijkt de samenleving jongeren vaak als uitdaging te zien in plaats van als kans. Dit is ook terug te zien in de media. Ten tweede, ervaren jongeren vaak veel druk (een goede baan hebben, er goed uit zien, gezond zijn, et cetera). Dit belemmert hen in hun beste zelf te worden en kan leiden tot psychologische- of gezondheidsklachten. Het is een uitdaging om er voor te zorgen dat jongeren de ruimte en kansen hebben om vaardigheden te ontwikkelen die het makkelijker maken om zichzelf goed te kunnen ontwikkelen in de huidige samenleving. Ten derde, jongeren in achterstandsposities hebben vaak onvoldoende gelijke economische, juridische en sociale kansen om zichzelf te ontwikkelen.

Uitdagingen voor een divers Europa
Er is een gebrek aan wederzijds begrip en interactie onder jongeren van verschillende culturele en etnische achtergronden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een angst voor het onbekende, het verliezen van identiteit, verkeerde informatie en het gebrek aan kritisch denken.

Uitdagingen voor een verbonden Europa
Jongeren vinden het lastig om informatie goed te verwerken en beoordelen en hebben vaak niet de vaardigheden om goed met grote hoeveelheden informatie om te gaan.

Als Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken vormen Sjoukje en Tibbe de brug tussen de Nederlandse jongeren en de Europese Unie en de Raad van Europa. Zij reizen door heel Nederland om zoveel mogelijk jongeren te spreken over Europese thema’s en koppelen dit terug aan ministeries, ministers en Tweede Kamerleden in Den Haag en bij Europarlementariërs, Eurocommissarissen en verschillende Europese instellingen. Daarnaast spreken zij op verschillende internationale conferenties namens de Nederlandse jongeren.  Als jongerenvertegenwoordigers wonen Sjoukje en Tibbe elk half jaar de EU Jeugdconferentie bij. Dit keer dachten ze ook mee in de opzet en inhoud van de conferentie.

“Out of the European policy bubble”
Als Nederlands team hadden we onszelf tot doel gesteld om deze conferentie anders in te steken dan gebruikelijk is. Veel conferenties zien er vaak hetzelfde uit waardoor de deelnemers een bepaald verwachtingspatroon hebben ontwikkeld. Het Nederlands voorzitterschap gaf ons de kans om dit verwachtingspatroon te doorbreken en zo met nieuwe inzichten te komen.

In tegenstelling tot andere landen die de jeugdconferentie in het Hilton Hotel organiseerden, hebben wij gekozen voor het Volkshotel in Amsterdam, een hipsterhotel met stijl. Hoewel dit voor een aantal aanwezigen een behoorlijke cultuurshock was, werd het zo duidelijk dat wij dingen anders aanpakken. Wij openden de conferentie met de woorden: “We would like to get you all out of the European Policy bubble.  It’s not about the words, it’s about the vision we as young people have for Europe” De toon was gezet, de deelnemers werden wakker geschud en voorbereid op een EU Youth Conference 2.0.

Niet over jongeren maar met jongeren praten
Voorheen focuste elke conferentie zich op een eigen thema waarna gelijk aanbevelingen werden geschreven. Door dit proces in een nieuwe structuur te verdelen over anderhalf jaar, wordt er meer tijd gecreëerd om jongeren te consulteren en na te denken over de implementatie van de aanbevelingen. In lijn met onze vernieuwende stijl is er besloten om alle delegatieleden letterlijk uit de “policy bubble” te halen, tien organisaties die met jongeren werken, hadden hun organisatie opengesteld om met de vertegenwoordigers uit alle landen in gesprek te gaan. Tijdens de werkbezoeken maakten de deelnemers kennis met trainingen, leerden ze over projecten die jongeren zelf hebben opgezet en deden ze mee aan activiteiten van de organisatie. Waar bijvoorbeeld Joost van Stad Bussum de deelnemers inspireerde door vol trots te vertellen over het organiseren van zijn eigen “Fashion Show”, nam Zoé van Media College Amsterdam de deelnemers mee in haar werk. Zoé leert jongeren om te gaan met de uitdagingen die het nieuwe digitale tijdperk met zich meebrengt. De werkbezoeken werden door veel deelnemers benoemd als het leukste onderdeel van de conferentie.

Politieke impact
Bij jeugdconferenties is het proces vaak minstens zo belangrijk als de uitkomst. De EU Jeugdconferentie brengt meer dan 200 jongeren en beleidsmakers met elkaar in contact. Als u beleidsmaker bent, ga eens na hoe vaak u in uw dagelijkse werk met jongeren om de tafel zit? Jongeren die dit lezen, aan jullie kunnen we dezelfde vraag stellen; hoe vaak mag jij meebeslissen over het beleid dat over jou gemaakt wordt? Juist deze verbinding die gelegd wordt tijdens conferenties als deze, zijn de kern; op een positieve manier actoren met elkaar in verbinding brengen.

De conferentie is helemaal een succes als deze verbinding dan ook leidt tot daadwerkelijke politieke impact  Daarom stond de laatste dag in het teken van deze politieke impact. Staatssecretaris Van Rijn, eurocommissaris Navracsics, Prinses Laurentien en niet te vergeten 150 jongeren en meer dan 50 beleidsmakers uit allerlei EU-landen bespraken de uitkomsten van de conferentie en gingen in debat over radicalisering.

Om jongeren, waar politici normaal gesproken niet mee spreken, bij de conferentie te betrekken hebben we voorafgaand aan de conferentie alle Europese jongerenvertegenwoordigers gevraagd om deel te nemen aan Streets of Europe. Zij zijn allen de straat op gegaan om jongeren te interviewen die normaal niet zo snel aan het woord komen. Deze foto’s en verhalen waren een inspiratie voor alle deelnemers.  Tijdens deze laatste dag van de conferentie hebben we de meest inspirerende verhalen overhandigd aan de eurocommissaris, staatssecretaris Van Rijn en Prinses Laurentien met de boodschap om buiten de gebaande kaders te blijven denken en te allen tijden het contact blijven houden met de mensen op straat.

De Nederlandse jeugdconferentie heeft een goede basis gelegd voor het vervolg in Slowakije. Waar de Europese Commissie in het begin sceptisch was over onze nieuwe aanpak, werden de nieuwe elementen die we toegevoegd hebben met veel enthousiasme ontvangen. We willen dan ook graag afsluiten met de woorden die onze eigen prinses gebruikten tijdens de closing ceremony: “We need your creativity and thinking power for the future”. Wij kijken ernaar uit om het komend halfjaar weer bij scholen, bedrijven, instellingen, verenigingen, organisaties  en op straat langs te gaan om met jullie het gesprek aan te gaan over de uitkomsten van deze Europese Jeugdconferentie.

Om zo veel mogelijk input te verzamelen van jongeren uit heel Europa, worden er komende maanden in heel Europa consultaties georganiseerd. De jongeren, maar ook beleidsmakers en experts, krijgen de volgende vragen voorgelegd:

  1. Over welke veranderingen in de samenleving maak je je zorgen en wat heb je nodig om je aan te passen aan deze veranderingen?
  2. Wat zou je helpen om meer in contact te komen met jongeren met een andere culturele, sociale, economische of religieuze achtergrond dan jij?
  3. Wat kan er worden gedaan om ervoor te zorgen om stigma’s van kwetsbare jongeren te voorkomen en om ervoor te zorgen dat ze gelijke kansen krijgen in de samenleving?
  4. Wat zorgt ervoor dat jij je verbonden voelt met je buurt, de samenleving, Europa?
  5. Welke vaardigheden heb je nodig om om te kunnen gaan met lastige situaties?
  6. Wat heb je nodig om je beste zelf te worden en om anderen te helpen dat ook te doen?

Wil je meedenken over de antwoorden? Laat het weten door te mailen naar andreabos@njr.nl!

Geschreven door:
Tibbe van den Nieuwenhuijzen en Sjoukje van Oosterhout
Tibbe en Sjoukje zijn Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken. Zij praten met Nederlandse jongeren over Europa en het Europese beleid. Deze input wordt door hen meegenomen naar EU Youth Conferences en vergaderingen van het European Youth Forum.

Posted
AuthorNJR