Kelly, Nuno en Ruandson
In de eerste week van februari 2016 nam ik deel aan de talkshow Het Vergeten Kind Talks. Georganiseerd door stichting Het Vergeten Kind. Aan tafel bij presentator Johnny de Mol stonden allerlei verhalen van jongeren in de jeugdhulp en/of de opvang centraal. In mijn gespreksronde vertelden Kelly, Nuno en Ruandson hun verhaal. Zij maakten grote indruk op mij en ongetwijfeld op alle aanwezigen en kijkers. Hun ervaringen in een pleeggezin en de (crisis)opvang gaf zoveel inzicht. Dat helpt enorm voor iedereen bij het nadenken over wat goed gaat en wat nog beter kan.

Kinderen een stem geven
De verhalen van Kelly, Nuno en Ruandson waren voor mij weer eens een bevestiging hoe belangrijk het is om kinderen een stem te geven bij het maken en uitvoeren van beleid waar zij mee te maken hebben. Ik merk het eigenlijk elke dag in mijn werk. We proberen de effecten van beleid zo secuur mogelijk te volgen, door feiten en cijfers te verzamelen. Dat moeten we vooral blijven doen maar er is meer nodig om het echt te snappen. Zoveel mogelijk zelf in de praktijk zien hoe het gaat en dan goed luisteren naar iedereen die er mee te maken heeft. En bij jeugdbeleid gaat het dan natuurlijk vooral om goed luisteren naar kinderen.

Luisteren en leren
Er gebeurt heel veel in ons land als het gaat om goed luisteren naar kinderen. En iets doen met wat je hebt gehoord. Gemeenten geven kinderen op allerlei manieren een stem in het maken en uitvoeren van hun lokale beleid. De mooiste voorbeelden daarvan zijn de afgelopen jaren  gepresenteerd bij de jaarlijkse verkiezing van de Jong Lokaal Bokaal. Een ander voorbeeld is de Jongeren Taskforce Kindermishandeling waarin kinderen hun stem laten horen over beter signaleren en sneller stoppen van mishandeling. Toch valt er ook nog veel te bereiken. Beleidsmakers, professionals en bestuurders - en dat geldt natuurlijk ook voor mijzelf - moeten zichzelf steeds de vraag blijven stellen: luisteren we goed naar de kinderen voor wie dit beleid is bedoeld en wat kunnen we leren van hun inbreng? Daarvoor hoeven we geen nieuwe regels of wetten te maken. Laten we dat gewoon (blijven) doen!

Bijzondere nieuwe tijd
We zijn met het beleid voor jeugd in een bijzondere nieuwe tijd terechtgekomen. Het eerste jaar van het nieuwe jeugdstelsel zit erop. Alle betrokkenen hebben kunnen wennen aan de nieuwe situatie waarin de gemeente de centrale rol speelt in het jeugdbeleid. In dat jaar is heel veel in gang gezet en dat zal de komende jaren in volle vaart doorgaan. Gemeenten zoeken daarbij steeds naar wat in hun eigen lokale situatie het beste aansluit bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Goed luisteren naar jongeren is daarbij essentieel. Goed luisteren en kijken wat er op andere plekken in het land gebeurt is dat ook. Want waarom zou je zelf het wiel proberen uit te vinden voor een lokaal vraagstuk als een gemeente of professional aan de andere kant van het land dat al een keer heeft gedaan? Zulke succesvolle voorbeelden kunnen het uitgangspunt zijn en aangepast worden aan de eigen situatie.

Nooit genoeg
Er wordt veel gedaan aan de uitwisseling van kennis en ervaringen. Via de VNG, beroepsverenigingen, brancheverenigingen, kennisinstituten, etc. Maar het kan eigenlijk nooit genoeg gebeuren. Daarom ben ik blij met een initiatief als het NJR Impactprogramma en NJR Professionals waarin allerlei betrokkenen met elkaar zoeken naar wat goed werkt en waarom het goed werkt. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: doe mee met die zoektocht. We hebben met het nieuwe jeugdstelsel een mooi en stevig fundament. Laten we elkaar blijven uitdagen de komende jaren om op dat fundament voort te bouwen. En samen - met professionals, beleidsmakers, bestuurders en jongeren - tot steeds betere manieren te komen om kinderen en jongeren te helpen en te ondersteunen. Laten we het gewoon doen!

Geschreven door: Staatssecretaris Martin van Rijn
Martin van Rijn (PvdA) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het Kabinet Rutte II. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het jeugdbeleid in Nederland.

Volg het werk van VWS en Martin van Rijn via Twitter.

Posted
AuthorNJR