De maatschappelijke waarde van Scouting

                                                                                                                         Foto's: Marco Nijland

                                                                                                                         Foto's: Marco Nijland

Iedereen kent wel iemand die bij Scouting zit of heeft gezeten. Maar heb je diegene weleens gevraagd wat hij of zij daar geleerd heeft, en hoe Scouting bijdraagt aan onze maatschappij?

Scouting heeft zowel sociaal als economisch gezien een grote meerwaarde voor de samenleving, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Steward Redqueen. Bovendien kunnen kinderen en jongeren zich bij Scouting persoonlijk ontwikkelen, door middel van niet-formeel leren.

Pedagogisch kader
Bij Scouting doen kinderen, onder leiding van enthousiaste vrijwilligers, iedere week allerlei activiteiten. Die activiteiten komen niet uit de lucht vallen; er zit een uitgebreide spelvisie achter. Scouting heeft een duidelijk pedagogisch kader en leert haar leden verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en een leidende positie te nemen. Zo wordt er bij groepen met kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar gewerkt met ploegleiders: oudere scouts die een leidende positie in hun team op zich nemen. Daarvan leren ze ontzettend veel: het zijn de leiders van de toekomst! Ieder kind heeft talenten en kan deze bij Scouting ontdekken en ontwikkelen. Scouts beleven hun activiteiten in de natuur en leren de natuur te respecteren. Lichamelijke activiteit in de natuur verbetert bovendien de gezondheid en ontwikkelt sociale vaardigheden.

Niet-formeel leren
Bij Scouting leren kinderen en jongeren op een andere manier dan bijvoorbeeld op school. Ze leren door te spelen en te doen: ze mogen zelf uitproberen, experimenteren en fouten maken en daarvan leren ze. De grondlegger van Scouting, Lord Baden-Powell, noemde dat learning by doing. Bij ‘leren’ wordt vaak gedacht aan kennis en vaardigheden, maar er is zoveel meer dan dat: bij Scouting ontwikkelen kinderen en jongeren allerlei sociale competenties, zoals samenwerken, zorgen voor elkaar en respect voor de omgeving. Scouting biedt kinderen een gevarieerd programma, gebaseerd op acht activiteitengebieden. Zo biedt ‘Veilig & Gezond’ activiteiten rondom voeding en veiligheid, zowel op fysiek als op sociaal-emotioneel gebied, en draait ‘Samenleving’ om de eigen omgeving, het cultureel erfgoed en maatschappelijke participatie. Scouting is een vorm van niet-formeel leren en dat maakt het nu net zo’n unieke vrijetijdsbesteding!

 
 

Sociale impact Scouting
Het vrijwilligerswerk van Scouting Nederland bespaart de samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van Steward Redqueen. Dit komt voort uit de sociale impact die Scouting heeft op jeugdleden, in combinatie met de inzet van vrijwilligers – die gemiddeld 8 uur per week aan Scouting besteden! Daarnaast heeft Scouting een grote sociale impact op de samenleving. Zo heeft het spelen in de natuur gezondheidseffecten voor kinderen. De lichamelijke activiteiten die kinderen bij Scouting geboden krijgen, leiden tot verbetering van zowel de lichamelijke als de sociaal-mentale gezondheid; het voorkomt overgewicht en depressie. Dat bespaart medische kosten. Ook bevordert het buiten spelen bij Scouting het cognitief functioneren van kinderen. Tevens wordt schooluitval mede dankzij Scouting gereduceerd en is de preventie van delicten beter – dat betekent meer diploma’s, minder criminaliteit en dus minder kosten!  

 

Iedereen een held
Wat Scouting anders maakt dan andere vrijetijdsbestedingen voor kinderen en jongeren, is onder andere de opbouw van het spelaanbod. Het draait er niet om competitie, en ieder kind kan zijn eigen talent ontdekken. Door te leren samenwerken kunnen al deze afzonderlijke talenten samen benut worden. Bij Scouting is iedereen een held!

Dus de volgende keer dat je een scout ontmoet, vraag hem of haar dan eens: welk talent heb jij als kind bij Scouting ontdekt? Waarom ben jij een held? 

Tips

  • Bied een programma aan dat past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind / de jongere.
  • Door gebruik te maken van verschillende thema’s, of zoals bij Scouting, activiteitengebieden – zorg je voor uitdaging en variatie in je programma.
  • Betrek jongeren bij beslissingen over en vormgeving van het programma.
  • Benader jongeren positief: focus niet op gebrek, maar op talent.
  • Bevorder de zelfstandigheid van jongeren, door ze veel te laten samenwerken. Het doet een beroep op hun medewerking, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Meer weten?

Geschreven door: Scouting Nederland
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft meer dan 100.000 leden, verdeeld over ruim 1.000 groepen door heel Nederland. Scouting heeft meer dan 25.000 enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn actief op lokaal, regionaal, maar ook landelijk niveau.