Een verdieping in de peer to peer benadering, leren van gelijken.

037 Marc Kruse Fotografie  HVA Carrieredag 2017.jpg

"Laat jongeren zoveel mogelijk elkaar overtuigen en ondersteunen". Zo luidt één van de door NJR geformuleerde succesfactoren in het werken met jongeren. NJR zet al vanaf dag 1 jongeren in om andere jongeren te inspireren en activeren, én met succes. Honderden jongeren hebben hun ervaringen en Sterke Punten ingezet om daarmee iets te betekenen voor hun peers. De wetenschap laat ook zien dat niet volwassenen, maar jongeren zelf elkaars grootste beïnvloeders zijn (Oenen & Westering, 2010). Leerlingen die met moeite iets aannamen van een leraar, bleken veel beter te presteren onder begeleiding van hun peers (Wagner, 1982) en druktemakers die verantwoordelijke taken werden toegewezen stopten met onrust stoken (Goodlad, 1979). Hoogleraar Onderwijskunde Herbert Thelen (1969) illustreerde de succesvolle werking van de peer to peer methodiek in de volgende quote: ‘I can’t think of no other innovation which has been so consistently perceived as successful’.

‘Peer’ wordt door Van Dale gedefinieerd als ‘gelijke’. We zetten bij NJR dan ook altijd in op mensen die zo dicht mogelijk bij de doelgroep staan. Zij weten immers het beste wat er speelt onder hun leeftijdsgenoten, kunnen zich gemakkelijker verplaatsen in hun situatie ten opzichte van oudere professionals en kunnen op een gelijkwaardige manier gevoelige thema’s aansnijden. Dat komt doordat leeftijdsgenoten en vrienden vanaf het begin van de puberteit belangrijker zijn dan ouders, docenten en professionals. Jongeren spiegelen zich het liefst aan mensen met een vergelijkbare ervaringswereld (Diversion, 2011).

Een belangrijke voorwaarde voor succes is het bieden van (verschillende) vormen van ondersteuning. Het vervullen van de psychologische basisbehoeften  (competentie, autonomie en verbondenheid) nemen we hierbij als uitgangspunt. De impact die we hiermee beogen is tweeledig; 1) onze peer educators doen (werk)ervaring op, zijn maatschappelijk betrokken en werken aan hun eigen vaardigheden en Sterke Punten. En 2) daarnaast geven ze als rolmodel een positieve boodschap, kennis en vaardigheden door aan hun leeftijdsgenoten.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de NJR-trainers, die bijna in alle NJR-projecten worden ingezet; dit zijn bevlogen jonge mensen die affiniteit hebben met het trainersvak. Zij worden ondersteund en begeleid door medewerkers van NJR. Middels scholing en intervisie wordt ingezet op de thema’s die hen liggen (competentie). Daarnaast voorzien zij elkaar van feedback en delen ze interessante modellen en methodieken tijdens werksessies. Dit resulteert in een kweekvijver voor jong trainer talent. Een broedplaats voor jongeren met dezelfde ambitie en de behoefte om zich aan elkaar op te trekken (verbondenheid). Zij ervaren zoveel eigenaarschap als mogelijk, door zelf keuzes te maken binnen de afgebakende trainingstrajecten (autonomie). Op vrijwillige basis geven zij trainingen aan jongeren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?) en allerlei (praktische) vaardigheden, zoals presenteren, netwerken en creatief denken.

Een ander voorbeeld waarbij het succes van peer educators is gebleken is het project Young Leaderz; een project waarbij jongeren op een belangrijk kruispunt in hun leven door NJR trainers worden getraind om een positief en vertrouwd rolmodel te zijn voor leeftijdsgenoten uit de wijk. Zij kennen de setting en omstandigheden waar hun leeftijdsgenoten in de wijk opgroeien. Young Leaderz is tussen 2012 en 2014 onderzocht door Noorda & Co en VU Uitgeverij heeft hiervan een boek uitgebracht.

Organisaties als Diversion gebruiken al jaren deze methode en steeds meer organisaties blijven niet achter. Ze zetten jongeren in om andere jongeren te inspireren en beïnvloeden, zo ook 2GetThere.

Kijk voor meer peer-to-peer voorbeelden ook eens bij de volgende projecten: Buddyproject Bijdehand , Ik Ben Geweldig, Jongerenvertegenwoordigers, Nationaal Jeugddebat, Shake it Off en ROC Werkt. Meer weten over peer-to-peer aanpakken? Informeer bij Denise Puijk via denisepuijk@njr.nl

Bronnen:

  • Goodlad, J. I. (1979). What schools are for.

  • Diversion (2011). Peer Education 2.0. Voor de klas op sneakers. Den Haag: SDU Publishing.

  • Oenen, S. van & Westering, Y.C. van (2010). Een solide basis voor positief jeugdbeleid.           Visiedocument. 1.0. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
  • Wagner, L. (1982). Peer teaching: Historical perspectives (Vol. 5). Praeger Pub Text.

Posted
AuthorNJR