Hoe kunnen verantwoordelijke banken en fondsen bijdragen aan een omgeving waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen en hoe kunnen jongeren op een positief-constructieve manier worden betrokken bij de samenleving?
“Financiële instellingen en vermogensfondsen kunnen meer jongeren bij hun werk betrekken door ze een volwaardige rol te geven. Je kunt dan denken aan stageplaatsen ter beschikking stellen, onderzoek laten uitvoeren door studenten, jonge mensen in dienst nemen om een goede leeftijdsmix in de organisatie te krijgen. Samenwerking met (hoge)scholen en universiteiten is erg belangrijk. Deel je ervaringen en kennis met jonge mensen, ze stellen vaak interessante vragen. De macht ligt bij de vorige generatie, veel kansen op vernieuwing bij de volgende. Bovendien hebben jongeren belang bij een goede toekomst omdat ze er meer van gaan meemaken.”
De ideeën van een studiegroep, hebben in 1971 geleid tot de oprichting van de Stichting Triodos, nu Stichting Triodos Foundation. Bijna tien jaar daarna is Triodos Bank N.V.  opgericht. Beide met nadrukkelijk een maatschappelijke doelstelling. Vanaf het begin is er veel contact geweest met onderwijsinstellingen en jeugdzorgorganisaties, waar we door middel van financiering bij betrokken zijn geweest. Triodos Foundation heeft in al die jaren projecten ondersteund gericht op het verbeteren van onderwijs en gezondheid van kinderen. We hebben het mogelijk gemaakt dat mensen initiatieven ontplooiden die kinderen in de natuur brachten of ze in contact lieten komen met muziek, dans, kunst of andere vormen van cultuur. Dat blijkt voor veel kinderen helemaal niet vanzelfsprekend en afgaande op de reacties wel hoog gewaardeerd en erg nodig. Enkele voorbeelden van projecten die wij steunden zijn programma´s van het Concertgebouw, NatuurWijs, de Classic Express, Rapucation het Internationaal Stiltefestival, Jeugdtheater en ´n Bries.

´n Bries gaat met kinderen uit wat lastiger buurten van Rotterdam naar Brienenoord, daar ligt een eilandje, dat weet bijna niemand, maar daar presenteren ze tussen de brandnetels en de struiken een spannend verhaal aan de kinderen. Dat is voor veel kinderen uit Rotterdam echt een totaal nieuwe belevenis. Ze hebben dan een fantastische dag, maar leren ook hoe het is om eens een dag buiten hun normale omgeving te zijn. Veel van de kinderen komen nooit aan zee en zijn nog nooit in een bos geweest. 

Een ander project waar we mee bezig zijn richt zich op studenten. In Nederland is er een groep studenten die de aansluiting mist. Dat leidt vaak tot slechte studieresultaten, eenzaamheid en soms zelfs tot zelfmoord. Anderen lukt het wel mee te doen, maar zij raken overspannen, krijgen al op jonge leeftijd een burn-out. Deze jongeren vragen over het algemeen geen hulp. We ondersteunen Podium T om met een groep theatermakers, De Hollanders, een theaterdebat maken dat er direct toe leidt dat jongeren met elkaar in gesprek komen. Jongeren zullen door middel van theater ontdekken dat ze niet de enigen zijn met onuitgesproken angsten en twijfels, dat niemand ideaal is. Met andere woorden; je mag er zijn zoals je bent en je bent goed zoals je bent. Dat geeft een heel ander gevoel dan wanneer je het idee hebt niet aan de verwachtingen, niet aan de standaard te voldoen.

Sinds kort maak ik deel uit van Raad voor Dierenaangelegenheden die de staatssecretaris van EZ adviseert over zaken rond dierenwelzijn. Daar gaan we nu zowel studenten betrekken bij het werk, om ervaring op te doen en een inbreng te kunnen geven, als ook schoolkinderen, via de Missing Chapter Foundation van Prinses Laurentien. Ik ben ook in gesprek met de zelfbenoemde ‘Ombudsman voor Toekomstige Generaties’, die naam zegt genoeg. Hij zou zo snel mogelijk een officiële status moeten krijgen wat mij betreft.

Weer een heel ander verhaal is dat, met steun van onze kant en op initiatief van NIVOZ, Gert Biesta benoemd is tot bijzonder hoogleraar pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. Prof. Biesta heeft een bijzondere visie op onderwijs en pedagogie en zal ongetwijfeld verdere bijdragen leveren aan de noodzakelijke onderwijsvernieuwing in Nederland en daarbuiten. Om dezelfde reden hebben we onderwijsvernieuwende bewegingen ondersteund, zoals Operation Education en helpen we de VU bij het vergroenen van de onderwijsomgeving.

Zo kan ik nog veel meer voorbeelden geven, het zijn stuk voor stuk allemaal geweldig mooie verhalen. Het is belangrijk de jongste generatie in contact te brengen met het wonder van de natuur, de waarde van cultuur en de kinderen goed op te leiden tot evenwichtige mensen die een bijdrage kunnen geven aan onze samenleving. Daarom hebben ze goede voorbeelden nodig in hun omgeving en moeten ze zichzelf leren kennen en waarderen. Triodos Foundation is een kleine organisatie, we kunnen niet altijd alles ondersteunen. Desondanks doen we op dit gebied echt heel veel. Inhoudelijk weten we er wel wat vanaf, maar we zijn geen experts. We nodigen dan ook mensen uit om ons te inspireren. Het is heel prettig om dat soort verhalen te horen.”

Welke drijfveren en overtuigingen liggen ten grondslag aan jullie werk?
“Toen de Stichting Triodos Foundation werd opgericht ging het over ‘maatschappijvernieuwing’; we wilden een aantal starre, rigide instituten doorbreken, door nieuwe vormen te financieren. Tegenwoordig formuleren we het in termen van duurzaamheid. Een duurzame samenleving is gericht op levenskwaliteit – kwaliteit van leven – en waar je ziet dat iemand achterblijft probeer je die erbij te betrekken. In een duurzame samenleving probeer je het met elkaar te doen, ieder op z’n eigen manier, met eigen talenten en eigen inzet. Dat is ons ultieme doel. Een duurzame samenleving heeft aandacht voor verschillende aspecten. Het gaat niet alleen over het milieu, maar het heeft ook een sociaal aspect; kwaliteit van leven, meedoen, respect en diversiteit. De gebeurtenissen van de afgelopen tijd laten zien dat veel mensen vast zitten in hun eigen overtuiging en ervan overtuigd zijn dat de wereld niet deugt. Je zou daarom voor jongeren wensen dat ze betrokken worden bij lokaal beleid, bij beslissingen die hun leven raken, bij bijvoorbeeld het onderhoud van het landschap. Daarmee wordt de stad ook hun stad, de omgeving ook hun omgeving, een plek die ze kennen, waar ze thuis zijn en waar ze zich betrokken en nuttig voelen. 

Als stichting hebben we een heel duidelijk streven. Vanuit Triodos proberen we te kijken naar wat er werkelijk werkzaam is in het betrekken van jongeren om ze te laten komen tot een hoge mate van zelfwaardering, want daar gaat het uiteindelijk om. En dan worden het gewoon hele plezierige, zinvolle deelnemers aan de samenleving, in plaats van dat ze zich langzaam maar zeker gaan afzetten. Naar ons idee is dat waar het om zou moeten gaan. We bedenken geen dingen die voor ons goed zijn, we bedenken dingen die goed zijn. Punt. En daar zetten we ons voor in. Dan kan je nog vragen: waarom doe je dat, waarom zou je levenskwaliteit nastreven? Omdat we gewoon voor het beste gaan.”

Concrete tips?
“Mijn tip: zoek elkaar op, ga erheen, ga kijken wat dat doet. Houd je ogen open, want dat is het belangrijkste wat er is, gewoon waarnemen. Als je de fenomenen op hun waarde kunt schatten, dan hoef je soms niet eens een expert te zijn om te weten dat er iets nodig is. Dat je het dan misschien niet zonder experts kan uitvoeren is een tweede, maar er zijn zoveel mooie dingen te doen. 

Zo makkelijk kan het zijn. Neem kinderen mee het bos in. Zet ze tegen een boom en zeg: ‘ga eens luisteren wat je hoort’. Dan worden ze allemaal doodstil. En na vijf minuten beginnen ze: ‘ja ik hoorde dit en..’, en dan horen ze ook allemaal dingen die er helemaal niet zijn, maar ze hoorden van alles! Nou die komen ’s avonds thuis, gaan naar bed, dromen daarvan, dat vergeten ze nooit weer. Zo makkelijk is het. Alleen als ze niet in het bos komen, dan zijn het straks grote mensen die in de Tweede Kamer of als ambtenaar in een gemeente werken en die denken ‘nou dat bos kan wel gekapt, wat moet je met een bos?’. 

Het gaat om betrokkenheid, respect, het zijn zulke simpele dingen eigenlijk. Dingen die we als mensheid allang weten, de indianen wisten het, en de Aboriginals weten het. Wij hebben het allemaal ooit ook geweten, denk ik, maar we zijn het allemaal vergeten. Doodzonde want het is van invloed op onze kwaliteit van leven.”

Meer weten? 
www.triodosfoundation.nl
LinkedIn Triodos Foundation
Twitter Triodos Foundation
Facebook Triodos Foundation

Geïnterviewd: Ted van den Bergh
Ted van den Bergh is de directeur van Stichting Triodos Foundation. Triodos Foundation bevordert sinds 1971 bewust omgaan met geld en stimuleert vernieuwende ontwikkelingen. Sinds de oprichting van Triodos Bank in 1980, beperkt Triodos Foundation zich hoofdzakelijk tot het toekennen van donaties. Dit wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Triodos Bank en haar cliënten in de vorm van vele grote en kleine schenkingen. 

 

Posted
AuthorNJR