Ook binnen de jeugd-GGZ wordt nog te weinig met jongeren gepraat over hoe zij de hulp die ze ontvangen ervaren en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom organiseert NJR - in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - een training en focusgroep voor ervaringsdeskundige jongeren om de zorg voor jongeren met psychische problemen te kunnen verbeteren.

Tijdens de eerste bijeenkomst is de focusgroep aan de slag gegaan met de volgende vragen:
Hoe is de geestelijke gezondheidszorg in Nederland geregeld? Houdt deze genoeg rekening met de wensen en verlangens van jongeren? Tijdens dit project gingen jonge ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek over de zorg voor jongeren met psychische problemen in Nederland. Zij deelden hun verhalen en ervaringen met elkaar en gaven gezamenlijk richting aan wat er volgens hen nodig is om de professionele hulp voor jongeren met psychische problemen te verbeteren. 

Dit resulteerde in onderstaande top 5:

  • Stigma/taboe bestrijden door voorlichting en online platforms
  • Eigen wensen en grenzen: jongeren betrekken in hun eigen behandeling en toekomstplannen
  • Maatwerk en samenwerking om mogelijkheden te creëren binnen het onderwijs wanneer jongeren vastlopen vanwege psychische problemen
  • Begrip door vertrouwenspersonen in nazorg: ervaringsdeskundigen in wijkteams en laagdrempelige inloopfaciliteiten
  • Bestrijden van onwetendheid en onbegrip binnen het onderwijs over GGZ door informatie en voorlichting

Om hun boodschap nog meer kracht bij te zetten, vertellen vijf ervaringsdeskundige jongeren hoe zij hun tijd in de jeugd-GGZ hebben beleefd en wat er volgens hen beter kan in deze sector.

De input uit het project worden op dit moment meegenomen als topic tijdens verschillende nationale en Europese vergaderingen, die plaats vinden in het kader van het Europees Voorzitterschap van Nederland. De resultaten worden ook gepresenteerd op de EU Youth Conference die in april in Amsterdam plaatsvindt.

Wilt u daar meer van weten of deze jongeren uitnodigen om een bijdrage te leveren aan een discussie hierover in bijvoorbeeld in de klas of op een conferentie?
Benader hen dan door een mail te sturen naar NJR-projectleider Cilia Daemen via ciliadaemen@njr.nl
Meer informatie klik hier.

Posted
AuthorNJR