Het Nederlands voorzitterschap vanuit de ogen van de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken

Van september 2015 tot en met juni 2016 hebben de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken 3500 jongeren gesproken tijdens de Jonge Voorzitterstour. Het Nederlands voorzitterschap van de Raad van Europa was voor de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken de aanleiding om jongeren op een meer structurele manier te betrekken bij de (inter)nationale politiek. Op basis van de uitkomsten van deze tour is er een boek met aanbevelingen gemaakt, die op 10 juni in Madurodam aan (Euro)parlementariërs en de minister van Buitenlandse Zaken; Bert Koenders zijn overhandigd.

De aanbevelingen
In totaal zijn er vier thema’s waarover jongeren aanbevelingen hebben geschreven:

  1. Jong in Europa
  2. Europa voor iedereen
  3. Grenzeloos Europa
  4. Vluchtelingenbeleid

Deze tour heeft laten zien dat jongeren enorm positief ingesteld zijn en graag vooruit willen denken, zoals een aantal leerlingen van het Comenius college in Hilversum mooi omschreven: “Laten we een stapje terug nemen, een grote stap terug in het heelal. Als we vanaf daar naar Europa kijken zien we oceanen met daarin een continent. Een aaneengesloten stuk aarde, zonder grenzen. Zonder aan te geven welk land het is. Het wordt dan ineens pijnlijk duidelijk dat we die grenzen zelf hebben getrokken. Grenzen om aan te geven welk gebied van ons is en welk gebied van de ander en hoe groter het land, hoe meer macht. Maar als we vanuit dit perspectief kijken, kunnen we zien dat we eigenlijk al één zijn. We zijn geen vreemdelingen, we zijn hetzelfde en als we ons dat realiseren, kunnen we alles aan. Dus laten we samenwerken met solidariteit en laten we ons verenigen als één Europa, met onze gedeelde waarden en onze gedeelde hoop op een betere wereld en deze gaan verwezenlijken.”

Jongeren zijn in essentie positief, bovenstaande aanbeveling laat zien dat jongeren in principe graag samen willen werken. Maar jongeren zijn ook kritisch en maken zich in toenemende mate zorgen over de toekomst. Ze maken zich zorgen over of ze wel een baan kunnen krijgen of ze weten bijvoorbeeld niet goed wat ze moeten verwachten als er vluchtelingen in de buurt van hun huis of school komen wonen. Jongeren zijn creatief en willen graag meedenken, zo hebben een aantal jongeren in Bussum bedacht dat we vluchtelingen moeten opvangen in failliete V&D winkels. De gebouwen staan toch leeg en het is goed voor de integratie.  

Wat terugkomt in veel van de aanbevelingen van jongeren, is dat grote problemen alleen opgelost kunnen worden als we samenwerken en elkaar helpen. Of het nou gaat om het oplossen van de vluchtelingencrisis, het gebrek aan zorg voor opa’s en oma’s in bejaardentehuizen of als het gaat om de ambitie van jongeren om als Europese jongeren te bouwen aan de toekomst van Europa. Niemand kan het alleen doen en dus zullen we samen de schouders eronder moeten zetten. Het gebundelde boekje met aanbevelingen vind je hier.

Jonge Voorzittersdag op 10 juni
De eerste uitkomsten van de Jonge Voorzitterstour zijn gepresenteerd tijdens de Jonge Voorzittersdag op 10 juni 2016. Tijdens deze dag gingen 200 jongeren van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en uit verschillende plaatsen in Nederland in gesprek met de aanwezige politici. Er werd gesproken over thema’s die jongeren direct raken zoals de studiefinanciering en het wel of niet verlagen van de stemleeftijd maar ook over onderwerpen die verder weg staan van jongeren zoals de vluchtelingencrisis, de Brexit en het onder druk staan van de Europese Unie. De jongeren stelden kritische vragen over de invloed van lobbyisten, de zin of onzin van de Europese Unie en over de afstand tussen de politiek en jongeren. Een aantal junior-ambassadors van het Parliament Ambassadorschool programma aanwezig, vertelden dat er op hun school al veel aandacht besteed wordt aan Europa en dat ze op die manier veel in contact komen met jongeren in andere landen.  Deze dag liet zien dat jongeren betrokken zijn en dat ze graag mee willen denken over onze gezamenlijke toekomst.

Voor een indruk van deze dag bekijk onderstaande sfeerimpressie: 


Centrale boodschap
Volgens de jongerenvertegenwoordigers is de centrale boodschap van de tour: Jongeren zijn niet alleen de generatie van de toekomst, ze zijn ook een essentieel onderdeel van onze samenleving nu. Deze aanbevelingen laten zien dat de Nederlandse jongeren creatief, internationaal georiënteerd en oplossingsgericht zijn. De centrale boodschap van de Nederlandse jongeren is dan ook: durf buiten de gebaande paden te denken, denk in oplossingen en doe dit vooral door samen te werken in Europees verband.

In de komende maanden zijn de jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken weer gastlessen aan het geven om gesprekken te voeren met jongeren.De uitkomsten van deze gesprekken worden verwerkt in aanbevelingen, welke tijdens een tweede evenement op 7 februari in Maastricht gepubliceerd worden. Heb je als school interesse in een gastles? Neem dan contact op met de coördinator van de werkgroep: Eucoordinator@njr.nl.

Geschreven door:
Tibbe van den Nieuwenhuijzen
Tibbe is samen met Coco Peet Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken. De Jongerenvertegenwoordigers EZ praten met Nederlandse jongeren over Europa en het Europese beleid. Deze input wordt door hen meegenomen naar EU Youth Conferences en vergaderingen van het European Youth Forum.

Posted
AuthorNJR