Elke 5 jaar rapporteert de Nederlandse overheid aan het VN-comité inzake de Rechten van het Kind hoe het staat met de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Parallel daaraan rapporteren NGO’s over de status van kinderrechten in Nederland. NJR en het kinderrechtencollectief vinden dat ook de stem van kinderen en jongeren gehoord moet worden als het gaat over hun rechten. Dit doen we door middel van het uitbrengen van een jongerenrapportage over kinderrechten in Nederland én een speciale jongerendelegatie die op 23 en 24 september 2014 in Genève heeft gesproken met het VN-comité voor de Rechten van het Kind.

Naima Dhawtal (18 jaar) kon niet ontbreken in deze jongerendelegatie. NJR heeft Naima gevraagd vanwege haar tomeloze inzet in onder meer haar strijd tegen kindermishandeling. Wanneer Naima over deze zaken spreekt, komt het recht uit haar hart. Haar verhaal is niet alleen relevant voor de mensen bij de VN, maar zeer zeker ook voor alle professionals en beleidsmakers in Nederland.
Voor NJR Professionals beschrijft Naima waarom ze zich inzet tegen kindermishandeling en waarom zij mee is geweest naar Genève.


Mijn motivatie
In mijn omgeving zie ik dat het voor veel kinderen en jongeren helemaal niet zo vanzelfsprekend is om een veilige plek te hebben, met lieve mensen om je heen, waar je fijn op kunt groeien. Het besef dat deze kinderen en jongeren leven in onveiligheid is confronterend. Ik wil ontzettend graag jongeren helpen om veilig op te kunnen groeien. Dit is zo belangrijk. Ik voel me geroepen en ben gedreven om de gemiddeld 118.000 (!!) mishandelde kinderen en jongeren per jaar te helpen aan betere opvang, zorg en begeleiding. Mijn ultieme doel is natuurlijk dat er geen kinderen meer worden mishandeld. Hier zijn we helaas nog niet. Er heerst een taboe over dit onderwerp en er is veel onwetendheid. Ik doe op allerlei manieren mijn best om hier verandering in te brengen.

Serieus nemen
Als er iets is dat ik heel erg belangrijk ben gaan vinden in mijn leven, is het wel dat ik serieus genomen word. Dat goede gevoel dat mensen om je heen naar je willen luisteren, iets voor je willen doen, dat is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker niet als jongere die zich voor zulke moeilijke onderwerpen inzet.

Daarom wil ik graag dat professionals en hulpverleners, politici en andere belangrijke organisaties mét kinderen en jongeren gaan praten in plaats van óver hen. Wij moeten gehoord worden. Gehoord, gezien, en serieus genomen worden. Wij, jongeren, wij, de kinderen, wij, de toekomst van jullie. 

Mijn drijfveer om  dit doel te bereiken is mijn hart die ik volg om alle kinderen een veilig thuis te bieden. Ik hoop dat ik steeds meer mensen kan inspireren hun steentje voor de samenleving bij te dragen en zo de hele wereld aan te steken met dit vuur om anderen te helpen. 

Jongerendelegatie Genève
Wat ik heel erg tof vond om te horen was de reden dat ik door NJR geselecteerd ben om mee te gaan naar het Kinderrechten comité in Genève. Ze vinden dat ik een goede indruk maak op mensen.  
In Genève heb ik vanuit mijn hart gesproken over wat ik vind van onderwerpen zoals jeugdzorg, kindermishandeling en veiligheid. Onderwerpen die mij aan het hart gaan.

De hele Genève-ervaring was ontzettend adembenemend voor mij omdat ik helemaal niet dat doel voor ogen had. Ik wil gewoon anderen helpen, en dat de VN (niet één keer, maar zelfs twee keer!!) op mijn pad komt, dat is ontzéttend motiverend en mooi, zéker als je het niet aan ziet komen. Ik heb veel geleerd over de politiek, verschillende wereldproblemen, conflicten, ingewikkelde beleidstaal en mensen, maar bovenal ben ik steeds sterker gaan geloven in mijn eigen kracht en boodschap naar anderen: namelijk dat we altijd samen door een deur kunnen.

Andere manieren waarop ik mij inzet
Naast mijn rol in de jongerendelegatie gebruik ik ook andere manieren om mijn doel te bereiken. Zo heb ik deelgenomen aan het Nationaal Jeugddebat en ben ik al twee jaar lid van de Jongerentaskforce Aanpak van geweld tegen kinderen, geïnitieerd door Augeo.

De Jongerentaskforce is een groep van 10 enthousiaste jongeren die de stem van jongeren in de aanpak van kindermishandeling willen vertegenwoordigen, en dit jaar komen de onderwerpen vechtscheiding en pesten erbij. Dit doen we door middel van enquêtes, onderzoeken en door het voeren van directe gesprekken met jongeren. Hiermee gaan wij naar professionals, politici, instellingen en gemeentes en willen we er zo voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren een veilig thuis krijgen. 

Tips voor beleidsmakers
Eigenlijk zouden beleidsmakers vaker moeten praten met jongeren om zo een gepaster beleid te maken voor ons. Wij hebben veel te zeggen en kunnen veel in beweging brengen als we die kans krijgen. De vraag vanuit beleidsmakers is dan altijd: hoe bereiken wij die jongeren dan?
Wat dacht je van gaan naar plekken waar jongeren zijn, zoals jongerenorganisaties als NJR? Geef jongeren de kans om vanuit hun eigen gedrevenheid en ervaringen hun verhaal te vertellen. Zij weten waar ze het over hebben. Die gemotiveerde jongeren zijn er, maar je moet er ook zelf achteraan als je hun stem wilt horen.

Aan de Genève-reis vind ik dat dan ook het meest gave: dat we direct met de Comitéleden mochten praten over welke zorgen ons bezig hielden "inzake de rechten van het kind" in Nederland.

image1.jpeg

Geschreven door: Naima Dhawtal
Onderdeel van de jongerendelegatie die in Genève met het VN-comité voor de Rechten van het Kind gesproken heeft. Zet zich in tegen kindermishandeling.

De officiële definitie van kindermishandeling is vastgelegd in de Jeugdwet:
Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.