Elke 5 jaar rapporteert de Nederlandse overheid aan het VN-comité inzake de Rechten van het Kind hoe het staat met de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Parallel daaraan rapporteren NGO’s over de status van kinderrechten in Nederland. NJR en het kinderrechtencollectief vinden dat ook de stem van kinderen en jongeren gehoord moet worden als het gaat over hun rechten. Dit doen we onder andere door middel van het uitbrengen van een jongerenrapportage over kinderrechten in Nederland. Daarnaast heeft een speciale jongerendelegatie op 23 en 24 september 2014 in Genève gesproken met het VN-comité voor de Rechten van het Kind.

Jade van Alphen (20 jaar) is een van de jongeren uit de jongerendelegatie die in Genève gesproken heeft. NJR heeft Jade benaderd vanwege haar duidelijke mening over hoe het gesteld is met de rechten van LHBT-jongeren in Nederland en haar visie op hoe de samenleving eraan kan bijdragen dat deze jongeren meer geluk en welzijn kunnen ervaren. Jade weet haar verhaal op een vlotte en duidelijke manier te verpakken. Haar verhaal is niet alleen relevant voor de mensen bij de VN, maar zeer zeker ook voor alle professionals en beleidsmakers in Nederland.
Voor NJR Professionals blikt Jade terug op haar bezoek aan Genève en kijkt ze vooruit met concrete tips voor iedereen die met jongeren werkt.

Waarom was het voor jou belangrijk om mee te gaan met de Nederlandse delegatie naar Genève?
“Toen ik gevraagd werd om mee te gaan naar het Kinderrechten comité in Genève heb ik niet lang hoeven nadenken. Ik vond het een mooie kans. Het is toch Genève en zo kan ik iets doen voor met name transgender jongeren in Nederland.

Mijn insteek in Genève was dat het belangrijk is dat er meer scholing over LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender – red.) in alle lagen van het onderwijs wordt gegeven. Dit zal bijdragen aan meer respect en begrip voor de uitdagingen waar transgenderjongeren mee te maken krijgen.

Veel mensen weten niet precies wat LHBT inhoudt. Daarnaast maakt vrijheid van meningsuiting dat we denken dat we alles mogen zeggen. Soms geef ik zelf ook voorlichting op scholen. Na afloop van zo’n scholing geven jongeren vaak aan dat ze zich nu realiseren dat kwetsende opmerkingen het leven van LHBT mensen nog moeilijker maakt. Vaak krijg ik na afloop van docenten ook berichtjes dat het veel indruk op de klas heeft gemaakt. Het heeft echt nut wat ik doe.

Ik zie een wereld voor me met goede voorlichting. De politiek heeft een rol met het maken van wetten die voorlichting verplicht maken. Ook is er een grote rol weggelegd voor het onderwijs met het op een correcte manier inrichten van het schoolsysteem. Leraren en andere professionals kunnen zoveel betekenen voor jongeren. Ze hebben dit vaak zelf niet door.
Acceptatie moet volgens mij gebeuren via transgenders zelf. Maar geef ons dan wel het platform om dit te doen. In Genève heeft Nederland ons dit platform geboden. Dit is een begin.
Ik denk dat we het beste een transgender de wereld in kunnen sturen. Caitlyn Jenner is hier een mooi voorbeeld van. (Jenner is een Amerikaans voormalig tienkamper, tv-persoonlijkheid en LBHT-activist. Jenner gaf in 2015 aan voortaan als vrouw door het leven te gaan – red.) Zo’n persoon moet ieder land hebben. Als ik mijn eigen vrijheid op zou moeten geven om voor transgenders op te kunnen komen, dan zou ik dat doen.

Voor mij is het heel belangrijk dat de transgenders die na mij komen een beter leven hebben. Ik wil mijn stempel op de wereld drukken. Ik wil echt iets hebben betekend voor deze wereld.
Genève is de eerste hoek van mijn stempel.”

Wat vond je goed gaan? 
“Tijdens ons bezoek aan Genève had ik het gevoel dat er echt naar me geluisterd werd. Tijdens alle bijeenkomsten werd alles opgeschreven en opgenomen. Mensen waren ook fijn in de omgang. Ik had het gevoel mezelf te kunnen zijn, maar dat ben ik sowieso wel.

Naderhand zijn we ook op de hoogte gehouden van de vervolgstappen die door de beleidsmakers gezet zijn. Wat de stand van zaken nu is weet ik niet precies. Ze vergaderen. Soms zie ik er nog wel berichtjes op Facebook over voorbij komen. Het rapport dat Nederland aan het maken is naar aanleiding van dit overleg heeft tijd nodig. Uiteindelijk krijg ik dit ook thuisgestuurd.”

Wat heb je gemist?
“Vanaf het vertrek in Amsterdam was alles al helemaal volgepland. Het te volle programma was niet fijn. Dit kon ik niet goed aan. Een omgeving zoals het VN-comité zou mijn wereld kunnen zijn als het volle en drukke programma vooraf bekend was geweest.”

Tips voor beleidsmakers en professionals
“Luister naar de jongeren om je heen. Zij kunnen jou de informatie geven die je verder helpt in je beroep. Luister en schrijf alles op. Wij hebben veel te vertellen. De regering kan wel denken te begrijpen hoe het is om bijvoorbeeld transgender te zijn en op basis hiervan wetten maken, maar dat is lang niet altijd zo. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de wijziging van de vergoeding voor een borstvergroting. Deze is nu uit het basispakket gehaald. Dat is een domme fout. Het is voor een transgender kwellend als je borsten niet door hormonen beginnen te groeien en je zo’n operatie niet kunt betalen. Deze wetswijziging is dus niet beter voor ons. Eigenlijk zouden we bij de ontwikkeling van nieuwe wetten die ons aangaan, altijd betrokken moeten worden.

Een andere tip is om één op één met jongeren af te spreken. Dit werkt beter dan in grote groepen. Zo’n groep zet teveel druk op jongeren.”

Geïnterviewd: Jade van Alphen
Onderdeel van de jongerendelegatie die in Genève met het VN-comité voor de Rechten van het Kind gesproken heeft. Zet zich in voor de rechten van LHBT jongeren (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender) in Nederland.