NJR zoekt 3 invloedrijke bestuursleden Belangenbehartiging (Lokaal, Nationaal, Internationaal)

(Deadline: 10 april '17)

Als belangenbehartiger zet je je in voor de rechten en mogelijkheden, waarmee jongeren en jongerenorganisaties het beste uit zichzelf en hun leven kunnen halen. In de functie van bestuurslid Belangenbehartiging smeed je coalities met alle organisaties en mensen die hieraan bij kunnen dragen. Je onderhoudt een heel breed netwerk: van ambtenaren tot volksvertegenwoordigers, van bewindspersonen tot maatschappelijke organisaties en van jongerenwerkers tot VN ­organisaties. Je bezoekt relevante bijeenkomsten, congressen en conferenties, adviseert overheden en organisaties en zoekt steun voor de lobbydoelen van NJR.

De taken van de bestuursleden belangenbehartiging worden verdeeld aan de hand van de niveaus lokaal, nationaal en internationaal.

Als Bestuurslid Belangenbehartiging Lokaal werk je onder andere samen met gemeenten, provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Je maakt deel uit van verschillende denktanks en netwerken. Je vertegenwoordigt NJR bij congressen en bijeenkomsten zoals de Sociale Top. Daarnaast ben je betrokken bij projecten zoals de Provinciale Jeugddebatten, Kinderrechten in de Jeugdzorg en het Impactprogramma. Binnen NJR ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van een sterke gemeentestrategie. Hiermee probeer je zoveel mogelijk gemeenten en provincies te overtuigen van de belangen van jongeren. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht ben je daarnaast actief om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen en probeer je jongeren te betrekken bij lokale beleidsvorming en politiek.

Als Bestuurslid Belangenbehartiging Nationaal ben je de schakel tussen NJR en het nationale speelveld. Je zoekt en onderhoudt contact met ministeries en politieke partijen, het maatschappelijk middenveld en eventueel bedrijven. Hierbij kun je denken aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar ook maatschappelijke platforms als ‘Platform 2025’ en ‘de Maatschappelijke Alliantie’. Je bent actief bezig met het vergroten van de bekendheid van NJR en zorgt ervoor dat de activiteiten van NJR aansluiten bij de bewegingen die in de maatschappij zichtbaar zijn.

Als Bestuurslid Belangenbehartiging Internationaal werk je aan de belangen van Nederlandse jongeren op internationaal niveau. Een belangrijk onderdeel hiervan is de samenwerking met de jongerenvertegenwoordigers (JV’s).  Als bestuurslid Internationaal ben je de schakel tussen de JV’s en het bestuur. Je bent verantwoordelijk voor evenementen voor jongeren over bijvoorbeeld de Europese Unie en de Verenigde Naties. Daarnaast richt je je pijlen op samenwerking met NGO’s, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook reis je gedurende het jaar af naar internationale conferenties en bijeenkomsten.

Je werkt nauw samen met de andere bestuursleden Belangenbehartiging om te zorgen dat de belangenbehartiging op alle niveaus goed op elkaar is afgestemd en zo nodig ondersteun je je collega’s op hun niveau. Daarnaast werk je samen met het Bestuurslid Merk en Strategie en de Voorzitter bij het opstellen en bewaken van de organisatiebrede lobby­ en PR­agenda. Je onderhoudt contact met de lidorganisaties, Jongerenvertegenwoordigers en andere externe partijen: het opzetten van coalities en het bundelen van krachten is jouw kwaliteit.

Als beleidsvoorstellen de belangen van jongeren kunnen raken dan spring jij daarop in en zorg je dat daar met maximale impact actie op wordt ondernomen. Hierbij krijg je ondersteuning en input van projecten en projectleiders.

Functie-eisen

De bestuursleden belangenbehartiging:

  • Zijn geboren netwerkers en vertegenwoordigers;
  • Zijn in staat om partijpolitiek-neutraal te handelen;
  • ­Hebben gevoel voor (politieke) verhoudingen en beleidsvorming;
  • ­Hebben affiniteit met het lezen en schrijven van beleidsdocumenten;
  • Zijn in staat om verschillende lobby’s aan te voeren en kunnen snel schakelen;- zijn flexibel, visionair, creatief, niet bang om initiatieven te nemen;
  • Zijn sterk in het omzetten van uiteenlopende belangen tot een effectieve boodschap;
  • Kunnen deze boodschap goed overbrengen in woord en geschrift en zijn niet op hun mondje gevallen;
  • Zijn in staat om in groepsverband samen te werken of allianties te smeden om grotere doelen te behalen;
  • ­Kunnen heldere doelen stellen en doen er alles aan deze doelen te behalen;
  • Kunnen zich snel complexe onderwerpen eigen maken; 

Daarnaast gelden er per portefeuille specifieke eisen:

Het Bestuurslid Belangenbehartiging Lokaal heeft kennis van de werking van het lokale/provinciale bestuur en de huidige uitdagingen omtrent bijvoorbeeld jongerenparticipatie. Daarnaast moet het Bestuurslid Belangenbehartiging Lokaal bereid zijn heel Nederland door te reizen.

Het Bestuurslid Belangenbehartiging Nationaal heeft kennis van de verhoudingen binnen het nationale bestuur en de nationale politiek. Dit bestuurslid is gemotiveerd zijn/haar netwerk uit te breiden en in te zetten voor NJR. Idealiter heeft dit bestuurslid affiniteit met kinderrechten, onderwijs en/of duurzaamheid.

Het Bestuurslid Belangenbehartiging Internationaal kan zich uitstekend uitdrukken in het Engels en heeft ervaring met internationale verhoudingen (studie of praktijk). Daarnaast moet het bestuurslid Internationaal bereid zijn om indien nodig internationaal te reizen.

Save the date(s):

Hebben we je enthousiast gemaakt en wil je meer weten? Op 27 maart is er van 19:00 tot 21:00 een informatieavond op ons kantoor op de Kromme Nieuwegracht 58.                                                                              

Wil je gelijk solliciteren? Stuur je motivatiebrief en CV dan vóór 10 april naar de kandidatencommissie via ikwilinhetbestuur@njr.nl

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 22 April, houd daar rekening mee.

Blokkeer ook 13 mei in je agenda iv.m. de groepsdag.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je ook bij ikwilinhetbestuur@njr.nl terecht. Vragen over specifieke functies kun je richten aan de huidige bestuursleden. Hun e-mailadressen vind je op http://www.njr.nl/ons-bestuur/. Het huidige bestuur heeft geen invloed op de selectieprocedure. Voor extra informatie over NJR, de lidorganisaties, projecten, beleid etc. kan je kijken op njr.nl

Ga 27 maart in gesprek met Luce! (huidig bestuurslid belangenbehartiging Lokaal)

Ga 27 maart in gesprek met Luce!

(huidig bestuurslid belangenbehartiging Lokaal)

Ga 27 maart in gesprek met Michiel! (huidig bestuurslid belangenbehartiging National)

Ga 27 maart in gesprek met Michiel!

(huidig bestuurslid belangenbehartiging National)

Ga 27 maart in gesprek met Ivo! (huidig bestuurslid belangenbehartiging Internationaal)

Ga 27 maart in gesprek met Ivo!

(huidig bestuurslid belangenbehartiging Internationaal)