Vacature NJR bestuursleden 2017-2018

(Solliciteer uiterlijk maandag 10 april '17)

 

NJR is op zoek naar een nieuw bestuur 2017-2018!

Wil jij met zes andere enthousiaste jongeren een jaar lang ervoor zorgen dat jongeren in Nederland zoveel mogelijk kansen krijgen en het beste uit zichzelf kunnen halen? Dan is een bestuursjaar bij NJR (de Nationale Jeugdraad) dé uitdaging voor jou! Als bestuurslid bij NJR heb jij invloed op internationaal, nationaal en lokaal beleid en maak je impact op het leven van duizenden jongeren. Dit doe je door te lobbyen, door evenementen en campagnes op te zetten of door de media op te zoeken. Je zit aan tafel met staatssecretarissen, politici en professionals en je ontmoet elke dag weer gemotiveerde, talentvolle jongeren. Met zijn zevenen sta je aan het roer van een ambitieuze, jonge organisatie met bijna 40 lidorganisaties (Van Scouting Nederland tot de Landelijke Studentenvakbond, van Nederlandse Dove Jongeren tot Jongeren Milieu Actief), 30 medewerkers en honderden vrijwilligers. Maar bovenal krijg je een jaar de kans jezelf maximaal uit te dagen en je sterke punten nog verder te ontwikkelen.

 

FUNCTIES:
Voorzitter:
Als voorzitter ben je het gezicht en het kompas van de organisatie. Je zorgt met de bestuursleden Belangenbehartiging overal voor aandacht voor de belangen van jongeren. Je onderhoudt goede contacten met de lidorganisaties en externe partijen, zoals het ministerie van VWS en de Jongeren-SER. Als het gezicht van NJR ben je daarnaast vaak te zien en te horen in de media.

Je hebt visie, je weet waar NJR heen moet gaan en stuurt op deze koers aan. Je opereert volledig in het belang van NJR. De voorzitter houdt overzicht over het bestuur, het algemene beleid, en de verschillende programma’s en processen binnen NJR.

Secretaris: Als secretaris heb jij de belangrijke taak structureel contact te onderhouden met de lidorganisaties. Je bent van alle leden op de hoogte waar ze mee bezig zijn en wat er speelt, je inventariseert waar leden behoefte aan hebben en je verbindt hen met elkaar en met NJR. Daarnaast heb je ook oog voor mogelijke nieuwe lidorganisaties, om zo de kracht van NJR nog groter te maken.            

Je bent de rots in de branding van het bestuur. Je zet praktische behoeften direct om in actie, zoals het regelen van trainingen en advies en het organiseren van borrels, evenementen en de Algemene Vergadering.  Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de interne gang van zaken binnen het bestuur van NJR. Zo stel je de agenda en de notulen van de bestuursvergadering op en bewaak je onderlinge afspraken, voortgang en uitvoering van besluitvorming.          

Bestuurslid Acquisitie: Jij ziet het als een avontuur en een uitdaging om meer financiële steun voor NJR binnen te halen; van sponsors, bedrijven en andere financiers. Je weet als geen ander het verhaal van NJR enthousiast over te brengen. Als bestuurslid acquisitie ga je ook onze lidorganisaties voor in de zoektocht naar financiering. Daarvoor breng je fondsen en andere financiële mogelijkheden in kaart en deze stel je beschikbaar aan de lidorganisaties. Tot slot ben je formeel penningmeester van de vereniging en daarmee verantwoordelijk voor financiële zaken zoals de begroting. Dit doe je samen met de financieel manager en de directeur van NJR.

Bestuurslid Merk & Strategie: Als Bestuurslid Merk & Strategie ben je verantwoordelijk voor een scherpe profilering van NJR. Je bent samen met de voorzitter de motor achter een goede uitvoering van het meerjarig beleidsplan en werkplan en houdt deze scherp in de gaten bij het uitzetten van nieuwe projecten en lobbyacties. Daarnaast werk je nauw samen met de afdeling communicatie, om zowel de interne communicatie als de externe PR naar een hoger niveau te brengen.

Samen met de bestuursleden Belangenbehartiging, de Voorzitter, het managementteam en de afdeling communicatie zet je de inhoudelijke agenda uit voor externe communicatie van NJR en smeed je partnerschappen tussen NJR en lidorganisaties, Hiermee organiseer je gezamenlijke acties, bijvoorbeeld een media-offensief. Je werkt mee aan constante aanscherping van de social media­strategie en online profilering. Hiermee draag je bij aan een grotere bekendheid van NJR en haar lidorganisaties onder jongeren, bij professionals en in de media.

Bestuursleden Belangenbehartiging: In de functie van bestuurslid Belangenbehartiging smeed je coalities met alle organisaties en mensen die bij kunnen dragen aan de positie van jongeren. Je onderhoudt een heel breed netwerk: van ambtenaren tot volksvertegenwoordigers en van bewindspersonen tot maatschappelijke organisaties. Je bezoekt relevante bijeenkomsten, congressen en conferenties, adviseert overheden en organisaties en zoekt steun voor de lobbydoelen van NJR. Het opzetten van coalities en het bundelen van krachten is jouw kwaliteit. Hierbij krijg je ondersteuning en input van projecten en projectleiders.

De taken van de bestuursleden belangenbehartiging worden verdeeld aan de hand van hun expertise over de niveaus lokaal, nationaal en internationaal.

Als Bestuurslid Belangenbehartiging Lokaal werk je onder andere samen met gemeenten, provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Binnen NJR ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van een sterke gemeentestrategie. Hiermee probeer je zoveel mogelijk gemeenten en provincies te overtuigen van de belangen van jongeren. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht ben je daarnaast actief om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen en probeer je jongeren te betrekken bij lokale beleidsvorming en politiek.

Als Bestuurslid Belangenbehartiging Nationaal ben je de schakel tussen NJR en het nationale speelveld. Je zoekt en onderhoudt contact met ministeries en politieke partijen, het maatschappelijk middenveld en eventueel bedrijven. Hierbij kun je denken aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar ook maatschappelijke platforms als ‘Platform 2025’ en ‘de Maatschappelijke Alliantie’. Je bent actief bezig met het vergroten van de bekendheid van NJR en zorgt ervoor dat de activiteiten van NJR aansluiten bij de bewegingen die in de maatschappij zichtbaar zijn.

Als Bestuurslid Belangenbehartiging Internationaal werk je aan de belangen van Nederlandse jongeren op internationaal niveau. Een belangrijk onderdeel hiervan is de samenwerking met de jongerenvertegenwoordigers (JV’s).  Als bestuurslid Internationaal ben je de schakel tussen de JV’s en het bestuur. Daarnaast richt je je pijlen op samenwerking met NGO’s, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook reis je gedurende het jaar af naar internationale conferenties en bijeenkomsten.

Download hier de volledige vacature (inclusief alle functies) in PDF-vorm. 

Hoogtepunten van een bestuursjaar NJR

 

SOLLICITEER uiterlijk maandag 10 april 2017 voor 23:59 door je motivatiebrief en cv te sturen naar Ikwilinhetbestuur@njr.nl

 

FAQ

- Vragen over solliciteren

- Vragen over het bestuursjaar

 

Over NJR:

Wij zijn hét netwerk, dat een cruciale wending geeft aan de levens van jongeren. Wij geven jongeren de kans om zichzelf en hun sterke punten te leren kennen en te ontwikkelen en we zorgen dat de maatschappij jongeren de best mogelijke omstandigheden en voorzieningen biedt om zichzelf te ontwikkelen en hun stempel op de wereld te zetten. Dat doen wij door onze belangenbehartiging (zoals in de Jongeren-SER, bij ministeries en in de media), in onze projecten (zoals Young Leaders, Ik Ben Geweldig, UUT, het Nationaal Jeugddebat en de Jongerenvertegenwoordigers) en via onze ruim 35 landelijke lidorganisaties (variërend van Studenten voor Morgen tot Scouting Nederland en van FNV Jong tot CHOICE for Youth and Sexuality).

Dit doen wij vanuit ons kantoor op de Kromme Nieuwegracht 58 te Utrecht. Hier zorgen elke dag weer 30 jonge medewerkers en stagiaires, 7 ambitieuze jongerenbestuurders en honderden enthousiaste vrijwilligers dat jongeren in Nederland het beste uit zichzelf kunnen halen en daarmee een positieve invloed hebben op hun omgeving.