Beleid

Beleidsplan 2016 - 2020 

Plan 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

 

ANBI status

Naam:   NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad)

RSIN:    810305057

Adres:   Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht

Doelstelling: De deelname van jongeren op alle niveau’s van de samenleving stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.

Beleid: Jongeren mogelijkheden bieden, zorgen dat anderen hetzelfde doen, zorgen dat dit zo goed mogelijk gebeurt en jongeren inspireren om van die mogelijkheden gebruik te maken.

Bestuur: Luce van Kempen (voorzitter), Elise Mooren (secretaris), Jikke Voerman (bestuurslid merk en strategie), Willard Berends (bestuurslid acquisitie en penningmeester), Rick de Breij (bestuurslid belangenbehartiging lokaal), Blanca de Louw (bestuurslid belangenbehartiging nationaal), Sjoerd Rooijakkers (bestuurslid belangenbehartiging internationaal)

Beloning: Bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding van € 450 per maand. De directeur ontvangt een salaris volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 13 (van € 3596 tot 5656). Overig personeel wordt eveneens betaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Activiteitenverslag:    zie ons Jaarverslag 2016

Financieel verslag:     zie onze Jaarrekening 2016